Facebook ปรับ Algorithm

Facebook ปรับ Algorithm ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

                      เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหาร Facebook Mark Zuckerberg ได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน Facebook Newsfeed ให้แสดงผลโดยเน้นโชว์ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อน ครอบครัว และ Group มากกว่า ทำให้ผู้ลงโฆษณาต้องมีการปรับตัวที่จะเสนอเนื้อหาจากเพจมากขึ้น

            สำหรับ New Feed’s Core Value เด่นในช่วงที่ผ่านมา จะมีดังนี้

  • ใน Facebook Newsfeed เพื่อนและครอบครัวจะมาก่อน
  • ข้อมูลที่มีประโยชน์และน่าสนใจมาก่อน
  • Post ที่มีความน่าสนใจ มี Engagement ที่ดีจะแสดงก่อน
  • ข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อได้ (Authentic) จะแสดงก่อน

            Algorithm ของ Facebook ออกมาตรการที่ค่อนข้างละเอียด โดยจะมีด้วยกันดังนี้

  • Engagement ที่กล่าวถึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของปริมาณแต่จะต้องมีคุณภาพของพฤติกรรมด้วย ซึ่งส่วนมากจะคุ้นชินกับยอด Like , Comment , Reaction หรือ Shares แต่ตอนนี้นอกจากจะวัดเชิงปริมาณแล้วยังมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเข้ามาร่วมด้วย
  • มีบทลงโทษสำหรับ Engagement ที่ไม่เป็นตามธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากการหลอกว่าเป็นวิดีโอแล้วให้คนคลิกเข้าไปดู ทำให้เกิด Engagement ทำให้มีมาตรการเกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าว
  • วัดคุณภาพของ Content ทาง Facebook จะเรียก Content ประเภทนี้ว่า Informative คือ การให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระ ในกรณีหากมีการแชร์ลิงก์จากภายนอกแต่ถ้ามีเนื้อหา สาระที่ดี Algorithm จะตอบรับได้ดีบนฟีด
  • ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจากแหล่งที่มา จะมีการอัปเดตและเก็บโปรไฟล์ของเว็บต่างๆว่าเว็บนั้นเป็นเว็บที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ และจะแสดงข้อมูลออกมา เพื่อตัดสินใจได้ว่าเป็นบทความที่น่าอ่าน น่าแชร์ น่าเชื่อถือ

                        สำหรับการปรับตัวเพียงทุกคนที่ทำเพจนำเสนอที่มี Quality , Authentic , Informative ก็จะทำให้ Facebook มองเป็นข้อมูลที่ดีและถูกแสดงในฟีดได้อย่างง่ายดาย