Cloud Hosting บริการที่กำลังได้รับความนิยม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

Cloud Hosting บริการที่กำลังได้รับความนิยม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

Cloud Hosting บริการที่กำลังได้รับความนิยม

Cloud Hosting หรือบริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เป็นบริการที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจ และกำลังเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงขึ้น เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีการทำงานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์ เป็นจำนวนหลายๆเครื่อง ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ประมวลผลและเก็บข้อมูลแยกออกจากกัน ทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถทำการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมากได้

สำหรับผลดีของการใช้ Cloud Server คือหาก Server เกิดข้อผิดพลาดหรือมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดเสียหาย ระบบจะยังคงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แต่เปลี่ยนไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นแทน จึงเป็นการรักษาข้อมูลของเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยสูง ลดความเสี่ยงเรื่องปัญหาการทำงานของเครื่อง Server รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อข้อมูล และการใช้งานเว็บไซต์ ด้วยความสามารถของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว เป็นผลให้บริการนี้สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจ และได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีราคาค่าบริการที่ค่อนข้างสูงกว่าการใช้งานโฮสติ้งทั่วไปก็ตาม

 

สรุปข้อดีและข้อเสียของ Cloud Server มีอะไรบ้าง

ข้อดีคือ

* Server สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

* รองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือจำนวนมาก

* เป็นการรักษาข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง

* สามารถกู้การทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ

* ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

* มีการรับประกันความเร็วของ CPU 2.0GHz (หรือสูงกว่า) ต่อ cores CPU

* ลดผลกระทบต่อข้อมูลและการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดเสียหาย

* เลือกจำนวน CPU, RAM, และ พื้นที่การใช้งานได้

* มีบริการช่วยเหลือตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง

* มีโอกาสเกิดปัญหาน้อยกว่าโฮสติ้งธรรมดา

* ใช้งานได้ 1000GB Bandwidth

 

ข้อเสียคือ

* ราคาค่าบริการค่อนข้างสูงมากกว่าการใช้งาน Hosting ธรรมดา

* ในบางครั้ง Service อาจหยุดการทำงานได้ (แต่มีโอกาสน้อยมาก)

Cloud Hosting บริการที่กำลังได้รับความนิยม

บริการเทคโนโลยี 3 ส่วน ที่ถูกแบ่งการใช้งานโดย Cloud Technology

สำหรับการใช้งาน Cloud Technology มีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  1. Infrastructure as a Service (IaaS)

เป็นบริการที่ทำหน้าที่ช่วยให้เราสามารถบริการจัดการพื้นที่ทรัพยากรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตามต้องการ

  1. Platform as a service (PaaS)

การบริหารจัดการด้านแพลตฟอร์ม ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล database และการทำงานของแอปพลิเคชั่น

  1. Software as a service (SaaS)

ในส่วนใหญ่ การใช้งานในรูปแบบนี้จะเป็นการให้บริการโดยเว็บโฮสติ้ง เนื่องจากเป็นการให้บริการผ่านเว็บไซต์ แต่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์ หรือเครื่อง Server เพื่อมาติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เอง

 

ความแตกต่างของ Server ธรรมดากับ Server ที่เป็น Cloud

หากต้องการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนเรื่องความแตกต่าง ระหว่าง Server แบบธรรมดา กับแบบ Cloud

ให้ทุกคนลองนึกภาพตามว่าปกติเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราพัง หรือเกิดความเสียหาย และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็จะคล้ายๆกัน คือ เมื่อเกิดความเสียหายเราก็จะต้องส่งไปตรวจสอบและซ่อมแซม ซึ่งในระหว่างนั้นเราจะไม่สามารถใช้งานหรือเรียกดูข้อมูลได้เลย และด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เราไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ หากโชคดีทีมงาน support ก็จะสามารถทำการแก้ไขได้ภายใน 5-15 นาที แต่หากเกิดปัญหาที่รุนแรงจริงๆ ก็อาจจะต้องใช้เวลาซ่อมแซมถึง 24 ชั่วโมง นั่นเอง

 

ติดตาม ความรู้ การศึกษา และข่าวสารปัจจุบัน ได้ที่นี่..