โรคข้อเข่าเสื่อม สามารถผ่าตัดเปลี่ยนใส่เข่าเทียมได้

โรคข้อเข่าเสื่อม สามารถผ่าตัดเปลี่ยนใส่เข่าเทียมได้

โรคข้อเข่าเสื่อม สามารถผ่าตัดเปลี่ยนใส่เข่าเทียมได้             ผู้สูงวัยโดนส่วนมากมักป่วยเป็นข้อเข่าเสื่อม ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ จึงต้องเข้ารับการรักษา ซึ่งวิธีการรักษาก็มีหลายวิธีด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือ “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยที่มีผิวข้อเสื่อมสภาพลงไปมาก ทำให้รักษาด้วยวิธีอื่น ๆ แล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยา หรือการทำกายภาพบำบัด สำหรับวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมนั้น แพทย์จะทำการผ่าเอาผิวกระดูกอ่อนที่เสื่อมสภาพแล้วออกมา หลังจากนั้น จะมีการนำข้อเข่าเทียมที่ทำจากโลหะและโพลีทิลีนมาใส่ลงไปแทน พร้อมยึดด้วยซีเมนต์พิเศษแล้วจัดแกนขาที่ผิดรูปให้กลับมาตรงดังเดิม ทั้งหมดนี้[…]

Read more