Cloud Hosting บริการที่กำลังได้รับความนิยม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

Cloud Hosting บริการที่กำลังได้รับความนิยม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

Cloud Hosting บริการที่กำลังได้รับความนิยม Cloud Hosting หรือบริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เป็นบริการที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจ และกำลังเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงขึ้น เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีการทำงานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์ เป็นจำนวนหลายๆเครื่อง ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ประมวลผลและเก็บข้อมูลแยกออกจากกัน ทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถทำการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมากได้ สำหรับผลดีของการใช้ Cloud Server คือหาก Server เกิดข้อผิดพลาดหรือมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดเสียหาย ระบบจะยังคงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง[…]

Read more
สหรัฐฯพึ่งสินค้าไทย ทดแทนการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

สหรัฐฯพึ่งสินค้าไทย ทดแทนการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

สหรัฐฯพึ่งสินค้าไทย ทดแทนการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน             สหรัฐฯเร่งสั่งสินค้านำเข้าจากไทย เพื่อชดเชยการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ทำให้การส่งออกไทยมีความคึกคักเป็นอย่างมาก ทางด้านผู้ประกอบการจีน เล็งใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปยังสหรัฐฯ พร้อมกับแนะนำผู้ประกอบการไทย ให้เร่งทำความเข้าใจ ว่ามีสินค้ากลุ่มใดบ้าง ที่เข้าข่ายความต้องการ จากเหตุการณ์ สหรัฐฯไม่ได้พึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน และเร่งนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มเติมนั้น ทางด้าน เลขาธิการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ให้ความเห็นว่า มั่นใจว่าไทยจะได้รับผลกระทบในด้านบวกมากกว่าด้านลบอย่างแน่นอน[…]

Read more