ไอพี คีย์ เซาท์อีสต์เอเชีย เผยเครื่องหมายการค้าทั่วโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ไอพี คีย์ เซาท์อีสต์เอเชีย เผยเครื่องหมายการค้าทั่วโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ไอพี คีย์ เซาท์อีสต์เอเชีย เผยเครื่องหมายการค้าทั่วโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

            ปัจจุบันเจ้าของเครื่องหมายการค้าทุกราย ได้ริเริ่มพัฒนาเครื่องหมายทาวการค้ารูปแบบใหม่ขึ้นมา ที่มิใช่รูปแบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเอง ส่งผลให้สักงานเครื่องหมายทางการค้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความจำเป็นของสภาพการณ์เครื่องหมายทางการค้าทั่วโลกที่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

โดยเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงยังมีความจำเป็นต้องถูกปกป้องอย่างต่อเนื่อง มิใช่ป้องกันจากการล่วงละเมิดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการจดทะเบียนที่ไม่สุจริตและโปร่งใสด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จัดเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายทางการค้าต้องเข้าร่วมพูดคุยกันในการงานประชุมเครื่องหมายทางการค้าของแผนงานไอพี

เครื่องหมายการค้าช่วยสร้างงานได้มากถึง 29.2% ของงานทั้งหมดในสหภาพยุโรป

ภายในงานประชุมเครื่องหมายการค้า ทางด้านหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและการค้าแห่งคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเครื่องหมายทางการค้า ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญหาอย่างหนึ่งและมีความสำคัญมาก

ข้อมูลการศึกษาของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญหาของสหภาพยุโรปและสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ได้แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความเข้มงวดกับทรัพย์สินทางปัญหา สามารถสร้างงานทั้งหมดในสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 -2016 ได้ 29.2% โดย 22% เป็นงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องหมายทางการค้าอย่างเคร่งครัด

ซึ่งงานประชุมเครื่องหมายการค้าครั้งนี้ จะมีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายทางการค้าจำนวนมาก ทั้งจากสหภาพยุโรป สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการและนักธุรกิจ นักกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) รวมถึงสมาคมเครื่องหมายทางการค้าระหว่างประเทศ (International Trademark Association : INTA)

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป มีความสำคัญต่อเวทีโลก

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาฯแห่งสภาพยุโรป (European Union Intellectual Property Office : EUIPO) คือหน่วยงานของสหภาพยุโรป มีฐานการดำเนินงานตั้งอยู่ในเมืองอาลีคานเต้ ประเทศสเปน โดยมีหน้าที่บริหารการจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าของสหภาพยุโรป (European Union Trade Mark: EUTM) และหน่วยงาน Registered Community Design (RCD)

ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานนี้ได้ให้ความคุ้มครองแก่บรรดาประเทศสหภาพยุโรปจำนวนทั้งหมด 28 ประเทศ ไปจนถึงการดำเนินกิจการและความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรป

โดยภายใต้แผนกลยุทธ์ปี 2020 ทางสำนักงานทรัพย์สินทางปัญหาของสหภาพยุโรป ได้มีการติดต่อประสานงานกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป เพื่อเร่งสริมสร้างความร่วมมือระดับสากลในด้านทรัพย์สินทางปัญหาระหว่างกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหภาพยุโรป รวมถึงประเทศที่ตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรปและองค์กรพหุภาคีทั้งหลาย.