โรงเรียนแบบไหน ถึงสามารถสร้างเด็กให้ฉลาดใด้

โรงเรียนแบบไหน ถึงสามารถสร้างเด็กให้ฉลาดใด้

โรงเรียนแบบไหน ถึงสามารถสร้างเด็กให้ฉลาดใด้

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ผู้เขียนทฤษฎีพหุปัญญา เผยว่า คนเรามีความฉลาดในตัวอยู่หลายด้าน ไม่ใช่แค่ความทางด้านไอคิวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะคนเราเกิดมาย่อมมีความเฉลียวฉลาดที่แตกต่างกันออกไป จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ว่าผู้ใดฉลาดกว่ากัน ทฤษฎีชิ้นนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก นั่นจึงทำให้หใครลายคนตระหนักได้ว่า “คนเรามีความฉลาดที่แตกต่างกันออกไป” ตามทฤษฎี Multiple Intelligences นอกจากนี้แล้ว ท่านยังได้กล่าวอีกว่า “อเมริกา” ต้องกลับมาเรียนรู้จากโรงเรียนที่ฟินแลนด์ เพราะที่แห่งนั่นมีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

โรงเรียนที่ประเทศฟินแลนด์มีเคล็ดลับอย่างไรในการดูแลเด็ก

ในประเทศฟินแลนด์นั้น เด็กจะไม่ได้รับการฝึกทางด้านของวิชาการที่เป็นแบบแผน จนกว่าจะอายุ 7 ปี เด็กในวัยเรียนจะเรียนรู้ผ่านการเล่น การร้องเพลง เกม และการมีปฏิสัมพันธ์เท่านั้น นอกจากนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่จะนิยมการเดินไปโรงเรียน หรือขี่จักรยานไปโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หรือเด็กโต มีเวลาเลิกเรียนที่เร็ว และแทบจะไม่มีการบ้านใด ๆ ทั้งสิ้น

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศไทยที่มีหลากหลายโรงเรียนพยายามผลักดันให้เด็ก ๆ เรียนรู้มากมาย บังคับให้เด็กต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคนก่อนวัยอันควร สิ่งที่ทำนั้นตรงกันข้ามกับที่ฟินแลนด์โดยสิ้นเชิง เพราะที่นี่จะให้เด็กได้ออกไปเล่นกลางแจ้งในช่วงพัก หรือได้ออกไปเล่นในทุก ๆ ชั่วโมงได้ตลอดทั้งวัน เพื่อให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมเป็นประจำทุกวัน ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

คุณครูที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กแต่ละวัยโดยเฉพาะ

ประเทศฟินแลนด์ ยังได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณครูที่ได้รับการศึกษามีคุณภาพในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก โดยมีหลักสูตรที่ถูกต้องตรงตามพัฒนาการทุกด้านของเด็กในแต่ละวัย อีกทั้งยังมีแบบทดสอบที่มีคุณภาพและไม่ใช่แบบทดสอบทางด้านไอคิวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะจะทำให้เด็กเครียดและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

แต่จะเป็นแบบทดสอบที่ถูกออกแบบมาโดยครูผู้เชี่ยวชาญ จากการเฝ้าดูและสังเกตเด็ก ๆ ในชั้นเรียนทุกวัน บรรยากาศในชั้นเรียนจึงเต็มไปด้วยความปลอดภัยอบอุ่น พร้อมตอบสนองความต้องการของเด็กเฉพาะด้านในแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเมื่อฤดูหนาวมากถึง เด็ก ๆ ทุกคนจะมีโอกาสได้ออกไปสัมผัสกับหิมะที่เพิ่งตกใหม่ ๆ ได้เล่นกับลูกสน ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ยินเสียงเด็กหัวเราะอย่างมีความสุขในทุก ๆ วัน นักการศึกษาของฟินแลนด์ กล่าว