โรคข้อเข่าเสื่อม สามารถผ่าตัดเปลี่ยนใส่เข่าเทียมได้

โรคข้อเข่าเสื่อม สามารถผ่าตัดเปลี่ยนใส่เข่าเทียมได้

โรคข้อเข่าเสื่อม สามารถผ่าตัดเปลี่ยนใส่เข่าเทียมได้

            ผู้สูงวัยโดนส่วนมากมักป่วยเป็นข้อเข่าเสื่อม ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ จึงต้องเข้ารับการรักษา ซึ่งวิธีการรักษาก็มีหลายวิธีด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือ “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยที่มีผิวข้อเสื่อมสภาพลงไปมาก ทำให้รักษาด้วยวิธีอื่น ๆ แล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยา หรือการทำกายภาพบำบัด

สำหรับวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมนั้น แพทย์จะทำการผ่าเอาผิวกระดูกอ่อนที่เสื่อมสภาพแล้วออกมา หลังจากนั้น จะมีการนำข้อเข่าเทียมที่ทำจากโลหะและโพลีทิลีนมาใส่ลงไปแทน พร้อมยึดด้วยซีเมนต์พิเศษแล้วจัดแกนขาที่ผิดรูปให้กลับมาตรงดังเดิม

ทั้งหมดนี้ ใช้ระยะเวลาการผ่าตัดประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ต่อการผ่าตัด 1ข้าง ซึ่งหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วผู้ป่วยก็สามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าและลงน้ำหนักได้เป็นปกติ หรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด ทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ

1.ข้อเข่าเทียมซีกเดียว (Unicompartmental Knee Arthroplasty) – เป็นการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อมด้านใดด้านหนึ่ง ที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าด้านในเพียงด้านเดียวและแกนขาไม่โก่งมาก ซึ่งแพทย์จำนำผิวกระดูกที่เสื่อมสภาพออกไป จากนั้นนำข้อเข่าเทียมชนิดซีกเดียวเปลี่ยนให้

2.ข้อเข่าเทียมสองซีก (Bicompartmental Knee Arthroplasty) – เป็นการผ่าตัดข้อเข่าเทียมที่ใช้เปลี่ยนผิวข้อทางด้านในและลูกสะบ้า เหมาะกับใช้ในผู้ป่วยที่มีผิวข้อเสื่อมทางด้านในและผิวลูกสะบ้าที่เสื่อมสภาพ มีแกนขาไม่โก่งมากและผิวข้อด้านนอกยังปกติอยู่

3.ข้อเข่าเทียมแบบเต็มข้อ (Total Knee Arthroplasty) – ใช้รักษาผู้ป่วยทีมีอาการเสื่อมของข้อเข่ารุนแรงมาก ๆ โดยมีอาการปวดไปทั่วทั้งเข่าและแกนขาผิดรูปมาก แพทย์จำการผ่าตัดนำผิวที่เสื่อมสภาพแล้วออกมาทั้งหมด แล้วทดแทนด้วนข้อเข่าเทียมแบบเต็มข้อ 

เมื่อไรผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

แพทย์มักพิจารณาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้เฉพาะผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีอายุค่อนข้างมาก เนื่องจากข้อเข่าเทียมที่ใช้กันอยู่มีอายุการใช้เฉลี่ยประมาณ 20-25 ปี แล้วจะเริ่มเสื่อสภาพ ส่วนผู้ป่วยที่มีอายุน้อยนั้น ไม่ค่อยเหมาะกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เนื่องจากวัยนี้ยังมีการเคลื่อนไหวและใช้งานข้อเข่ามาก ทำให้ข้อเข่าเทียมเสื่อมสภาพรวดเร็วกว่าเดิม นอกจากนี้ แพทย์จะเลือกผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมให้กับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีทานยาและการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูมาอย่างเต็มที่แล้วยังมีอาการไม่ดีขึ้นด้วย ดังนี้

1.ผู้ป่วยสูงอายุที่มีข้อเข่าในระยะสุดท้าย

2.ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาแก้ปวดอย่างต่อเนื่องติดกันทุกวัน

3.ผู้ที่มีอาการปวดบ่อยมาก จนทำให้รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน

4.ผู้ที่ทดลองการรักษาด้วยวิธีอื่นทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ