เหตุผล ที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลแล้วไม่พบกับความสำเร็จ

เหตุผล ที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลแล้วไม่พบกับความสำเร็จ

เหตุผล ที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลแล้วไม่พบกับความสำเร็จ

หลายคนที่ตัดสินใจ “เรียนผู้ช่วยพยาบาล” ตั้งความหวังไว้ว่า เมื่อเรียนจบแล้วและเข้ารับการฝึกงานเสร็จสรรพเรียบร้อยดีแล้ว ก็สามารถหางานทำด้านสุขภาพได้หลากหลาย อาทิ งานโรงพยาบาล งานคลินิก งานดูแลผู้สูงอายุ งานดูแลเด็กเล็ก งานเฝ้าคนไข้ งานดูแลคนป่วย และงานออกหน่วยตรวจสุขภาพ เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน ยังมีผู้ที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลอีกหลายคนเช่นเดียว เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว ยังไม่สามารถหางานทำได้ ดังนั้น ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูก่อน แล้วจะได้พบกับคำตอบว่าทำไม หลายคนถึงยังไม่พบกับความสำเร็จ

มีความสนใจเรียนผู้ช่วยพยาบาล เพราะเหตุผลใด

ติดสินใจเลือกเรียนผู้ช่วยพยาบาลเพื่อให้สำเร็จการศึกษา มีความต้องการนำความรู้และความสามารถต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน นำไปประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อหารายได้สำหรับการเลี้ยงชีพแก่ตนเอง และผู้คนในครอบครัวใช่เรือไม่ ?

เลือกเรียนผู้ช่วยพยาบาล ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และมีการเช่าสถานที่ใช้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอย่างหรูหรา เช่น โรงแรมขนาดใหญ่ตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้มีผู้มาสมัครเยอะ ๆ ทำให้คุณมีความคิดว่าจะมีเพื่อนร่วมชั้นเหลายคน จึงไม่เหงาใช่หรือไม่?

สอบถามสถาบันที่คุณกำลังเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูหรือยัง ว่าจำนวนเพื่อนร่วมห้องมีเท่าใด

อันดับต่อมาคือ ลองสอบถามดูว่า “ผู้เข้าเรียนผู้ช่วยพยาบาลรุ่นนี้มีเยอะหรือไม่” หากได้รับคำตอบว่ามีเยอะ นั่นจะทำให้คุณดีใจและตื่นเต้นที่จะได้มีเพื่อนร่วมชั้น แต่คุณไม่สามารถทราบได้เลย ว่าจำนวนนักเรียนร่วมชั้นจำนวนตัวเลขเท่าไหร่ คุณให้ความสนใจกับจำนวนคนเพราะคิดว่ามีคุณภาพใช่หรือไม่?

ได้สอบถามค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลอย่างละเอียดหรือไม่

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาล ที่มีขนาดใหญ่หลายแห่ง ส่วนมากจะบอกเพียงค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ทางกระทรวงศึกษาอนุญาตให้เรียกเก็บเท่านั้น แต่สำหรับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จะไม่มีการบอกแจ้งให้ชัดเจน จึงทำให้เวลาเข้าไปเรียน จะพบเจอกับค่าใช้จ่ายบานปลายสูงมากถึง 75,000 บาท

นั่นเป็นเพราะสถาบันศึกษาผู้ช่วยพยาบาลขนาดใหญ่ต่างทุ่มงบประมาณไปกับการโฆษณาตามหนังสือบันเทิง ที่คิดค่าโฆษณาในอัตราที่สูงมาก ท้ายที่สุดแล้ว หากคุณไม่สามารถจ่ายชำระได้ครบตามกำหนดการ ก็จะหมดสิทธิเข้ารับการฝึกงานและต้องออกไปก่อนจบ หรือต้องไปกู้ยืม ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก