เลี้ยงลูกให้ฉลาด สร้างพัฒนาการที่ดี ด้วยศาสตร์แห่งดนตรี

เลี้ยงลูกให้ฉลาด สร้างพัฒนาการที่ดี ด้วยศาสตร์แห่งดนตรี

เลี้ยงลูกให้ฉลาด สร้างพัฒนาการที่ดี ด้วยศาสตร์แห่งดนตรี

            การใช้ศาสตร์แห่งดนตรี เพื่อนำมาเลี้ยงลูกให้ฉลาดนั้น จัดเป็นวิธีที่ได้รับความสนใจและได้รับความนิยมมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ด้วยผลงานวิจัยจำนวนมากที่ได้ทำการศึกษาถึงประโยชน์ของดนตรี ต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งค้นพบว่าพากเลี้ยงลูกด้วยการให้ทำกิจกรรมทางดนตรี เช่น การร้องเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรีตั่งแต่ยังเด็ก มีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ ของเด็กได้

การเลี้ยงลูกให้ฉลาดด้วยเสียงดนตรี ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา

โดยเฉพาะในเรื่องความสามารถในการรับรู้และความสามารถทางภาษา ซึ่งการเลี้ยงลูกให้ฉลาดด้วยดนตรีนั้น จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านการรับรู้สิ่งต่าง ๆ หรือทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่รวดเร็ว พ่อแม่ผู้ปกครองลองมองหาการเล่นดนตรีไว้ทางเลือกได้เลย เนื่องจากเสียงดนตรีและคำพูดนั้น มีระบบการทำงานร่วมกัน

ดังนั้น การเล่นดนตรีบ่อย ๆ จึงช่วยฝึกการถอดเสียงและรูปแบบคำต่าง ๆ ให้ง่ายดายขึ้น และยิ่งเด็กใช้เวลาร่วมกับดนตรีเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้สมองส่วนภาษาศาสตร์พัฒนาตามไปด้วย โดยเด็กจะสามารถจดจำคำศัพท์และมีการรับรู้ด้านการอ่านที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากด้านภาษาแล้ว การเลี้ยงลูกให้ฉลาดด้วยดนตรี ยังช่วยพัฒนาในด้านอื่น ๆ ได้อีก

1.ทักษะด้านคณิตศาสตร์ – งานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาได้ทดลองโดยการแบ่งเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ออกเป็น 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มเด็กที่เคยมีประสบการณ์เล่นดนตรี 2 ปีขึ้นไป ทำคะแนะทดสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานได้สูงกว่าเด็กที่ไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อน นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าในกลุ่มเด็กที่เคยเล่นดนตรีมาก่อนนั้น หากเป็นเด็กที่เล่นคีย์บอร์ดจะมีคะแนนทดสอบสูงกว่าเด็กที่เล่นเปียโนและร้องเพลงมาก ดังนั้น หากพบว่าลูกสนใจเล่นคีย์บอร์ดก็น่าสนับสนุนอย่างยิ่ง

2.พัฒนาการทางด้านสติปัญญา – การเลี้ยงลูกให้ฉลาดทางด้านสติปัญญาด้วยการเล่นดนตรี จัดเป็นอีกช่องทางที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านนี้ได้ มหาวิทยาลัยโทรอนโตของแคนาดาได้ทดลองด้วยการแบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม โดยเด็ก 2 กลุ่มแรกเรียนคีย์บอร์ดและร้องเพลง 5 วันต่อสัปดาห์ นาน 7 เดือน ส่วนเด็กอีก 2 กลุ่มให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับดนตรี ก็พบว่า เด็กกลุ่มที่เรียนดนตรีมีไอคิวเพิ่มสูงขึ้นถึง 7 จุด ส่วนเด็กกลุ่มที่ไม่เรียนดนตรีมีไอคิวเพิ่ม 4.3 จุด  นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวัดอย่างคีย์บอร์ดนั้น ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาได้ดีกว่า หากเทียบกับการเล่นเปียโนและการร้องเพลง

3.ช่วยพัฒนาด้านร่างกาย และมีสุขภาพที่ดี – การเล่นดนตรีช่วยพัฒนาทักษะการประสานงานของส่วนต่าง ๆ ในร่างกายได้ จากการทดสอบทางวิทยาศาสตร์พบว่า การเล่นดนตรีในเด็กวัยก่อนเข้าเรียน มีประโยชน์พอ ๆ กับการเล่นพละ นอกจากนี้ ยังค้นพบอีกว่า การเล่นร้องเพลงส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน หัวใจ การทำงานของปอด ทั้งยังช่วยปรับท่าการของร่างกายให้ดีขึ้น ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น และเพิ่มความสนุกสนานได้อีกด้วย

4.การเลี้ยงลูกให้ฉลาดด้วยตนตรี ช่วยพัฒนาตนเองและทักษะด้านสังคม – การเล่นดนตรีจัดเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาตนเองและทักษาการเข้าสังคม ซึ่งช่วยให้เด็กรู้สึกประสบความสำเร็จจากความมุ่งมันและอดทนจากการฝึกซ้อมดนตรีจนสามารถทำได้ ทั้งยังเป็นการสร้างวินัย และเมื่อทำสำเร็จ เด็กก็จะเกิดความนับถือและเชื่อมันในตนเอง กลายเป็นคนที่กล้าแสดงออก.

ขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.s-momclub.com/th/knowledge/เลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาด