เรียน IELTS หลักสูตรการเรียนการสอน

เรียน IELTS หลักสูตรการเรียนการสอน

สำหรับการเรียน IELTS หรือ International English Language Testing System หลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะทักษะที่จัดสอบขึ้นเพื่อวัดความรู้ และความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ คือการสอบเพื่อให้สามารถวัดผลความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน ซึ่งกำลังได้รับความสนใจกันเป็นอย่างมาก

เรียน IELTS หลักสูตรการเรียนการสอน

เนื่องจากข้อสอบเฉพาะทักษะสำหรับเรียน IELTS นั้น ถือว่ามีการรองรับกันในระดับสากลและทุกประเทศ ด้วยหลักสูตรการเรียนและข้อสอบที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจง เนื้อหาที่สอนและข้อสอบจะถูกวิเคราะห์มาอย่างรอบคอบในทุกครั้งที่สอบ จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ด้วยแนวทางการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้มาตรฐานสูง และยึดมั่นในหลักการของความยุติธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคนทั่วโลก โดยจะไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ฐานะ หรือภูมิหลังในอดีต

 

ทักษะความรู้สำหรับการเรียน IELTS

หลักการวัดผลเกี่ยวกับทักษะความรู้สำหรับการเรียน IELTS จะเปิดสอบเพื่อวัดผลความรู้เฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดคือ 4 ทักษะ ดังนี้

  1. ทักษะการฟัง
  2. ทักษะการพูด
  3. ทักษะการอ่าน
  4. ทักษะการเขียน

โดยผู้ที่ทำการเข้าสอบ IELTS ทุกคนจะต้องสอบวัดผลสำหรับทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน ให้ครบทั้งสามอย่างภายในวันเดียวกันโดยไม่มีช่วงหยุดพักระหว่างการสอบ จากระยะเวลาที่กำหนดเพื่อใช้ในการทำข้อสอบทั้งหมดเพียงแค่ 3 ชั่วโมง และการสอบทักษะในการพูด สามารถทำการสอบภายในวันเดียวกัน หรืออาจจะจัดการสอบในช่วง ก่อน-หลังจากวันที่มีการทดสอบทักษะทั้งสามอย่างแรกก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการพิจารณาจากทางศูนย์ที่จัดการเปิดสอบสำหรับผู้เรียน IELTS ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่  www.engtitude.ac.th/th/ 

 

การเรียน IELTS ทำไมจึงมีความยุติธรรมสูง

สถาบันที่เปิดคอร์สเรียน IELTS ในแต่ละประเทศทั่วโลก จะต้องมีความยุติธรรมเป็นอย่างสูง เนื่องจาก การทดสอบในรูปแบบ IELTS นั้น จำเป็นจะต้องมีมาตรฐานสำหรับหลักในการพิจารณา ตั้งแต่สถานที่สำหรับจัดการสอบ ซึ่งถูกกำหนดว่าจะต้องไม่มีสิ่งรบกวนใดๆ และจะต้องมีความเงียบสงบมากที่สุด เนื่องจากเป็นการสนับสนุนให้ผู้เข้าสอบทุกคนมีโอกาสทำคะแนนได้มากที่สุด ซึ่งนี่ถือว่าเป็นข้อดีที่เป็นความแตกต่างในเรื่องของสถานที่จัดการสอบจากรูปแบบทั่วไป

โดยหลักสูตรสำหรับเรียน IELTS และสำหรับการสอบของแต่ละสถาบันนั้น จะมีข้อแตกต่างกันออกไปตามหลักสูตรการเรียน และแนวคิดเทคนิคในการตอบคำถามแต่ละประเภท จึงเปิดโอกาสให้ผู้สอบสามารถเลือกรูปแบบเทคนิคในการตอบคำถามได้ โดยศึกษาจากแนวข้อสอบการอ่านการเขียนที่มีตามลำดับและความเหมาะสม โดยมีส่วนสำคัญคือผู้ที่ทำการทดสอบทุกคน จะสามารถทำการปรับเปลี่ยนหรือสามารถแก้ไขคำตอบภายในข้อสอบด้านการอ่าน และยังมีการอนุญาตให้มีการปรับแก้สำหรับคำตอบภายในข้อสอบด้านทักษะการเขียนได้อีกด้วย