คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวในระดับผู้บริหาร

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวในระดับผู้บริหาร

เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับผู้บริหาร ด้วยทักษะการสอนที่เน้นเรื่องกระบวนการส่งเสริมความคิดแนวใหม่ๆ ประกอบกับการยกตัวอย่างแนวทางและการใช้งานที่สามารถพิสูจน์ได้จากการทดสอบ โดยหลักสูตรดังกล่าว สามารถรองรับทักษะสำหรับผู้บริหารชั้นนำได้ในทุกธุรกิจ เนื่องจากมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ จึงสามารถเข้าถึงการเรียนในระดับผู้บริหารที่มีชื่อเสียงได้อย่างเหมาะสม

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวในแต่ละคอร์สที่ทำการเปิดสอนนั้น จะต้องมีการวางแผนการสอนพร้อมทั้งทำการวิเคราะห์เป้าหมายเสียก่อน เนื่องจากการเรียนการสอนในแต่ละคอร์สจะต้องมีความถูกต้อง และเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจให้มากที่สุด ซึ่งได้มีการกำหนดพร้อมกับประยุกต์หลักสูตรในสื่อการเรียนการสอนทางภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีความเหมาะสมเพื่อการนำไปใช้สำหรับงานในชีวิตจริง

หัวข้อที่กำหนดในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละหัวข้อว่า การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับการบริการ คอร์สเรียนจะมีการส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนอย่างเหมาะสม มีสื่อเฉพาะทางสำหรับการเรียนการสอน มีการออกแบบตารางแผนผังโครงสร้าง และมีการสื่อสารโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้มากที่สุด พร้อมการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือที่จะช่วยให้เข้าใจถึงหลักการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดเวลา

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวในระดับผู้บริหาร

 

 

 

 

 

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวหลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงาน

หลักสูตรที่มีการกำหนดเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สามารถนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทักษะทางธุรกิจและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรนี้ให้การสนับสนุนและรองรับผู้บริหารสำหรับทุกธุรกิจ โดยมีการพัฒนาทักษะและประยุกต์หลักการในการสอนจากผู้บริหารชั้นนำระดับสูง

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับอาจารย์โทนี่ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนได้ตามความต้องการ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของผู้เรียนทุกคน และด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน จึงทำให้อาจารย์โทนี่สามารถจัดการกับเทคนิคและขั้นตอนที่ทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ความกลัวและความกังวลของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน อาจารย์สามารถนำเทคนิคการสอนมาประยุกต์ใช้ได้กับผู้เรียนทุกรูปแบบ จึงช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถทำความเข้าใจและเข้าถึงหลักการทางภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ