เพิ่มทักษะด้านภาษาสำหรับเด็กอย่างรวดเร็ว ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เพิ่มทักษะด้านภาษาสำหรับเด็กอย่างรวดเร็ว ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เพิ่มทักษะด้านภาษาสำหรับเด็กอย่างรวดเร็ว ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

วิธีพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เป็นทางเลือกที่ดีอย่างยิ่งสำหรับเด็กอายุ 5-14 ปี หรือเด็กนักเรียนตั่งแต่ชั้นประถม อนุบาล ประถม มัธยม เพราะสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ ด้วยเวลาไม่นาน

นอกจากนี้แล้ว เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับเด็ก หรือในช่วงวัยอื่น ๆ ผู้เรียนยังสามารถเลือกเรียนเน้นเฉพาะเจาะจง ในแต่ละด้านได้ หรือหากต้องการจัดตารางการเรียนการสอนด้วยตนเองเอง ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

จุดเด่นของการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับเด็ก มีดังต่อไปนี้

1.การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการเรียน ได้ตรงตามจุดประสงค์

2.พัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง

3.สามารถเลือกเรียนแบบเรียนตัวต่อตัว หรือเลือกเรียนเป็นกลุ่มย่อยตามี่ตนเองต้องการได้

4.สามารถกำหนดวันเวลาการเรียนได้ด้วยตนเอง

5.เลือกเรียนชดเชยได้ ในกรณีที่ไม่สะดวกมาเรียนตามเวลาปกติ

6.ในด้านการรับรองผลการเรียน ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจในส่วนไหน ก็สามารถเรียนทบทวนในห้องหรือในกลุ่มได้

7.ถูกสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ผู้มีความเชี่ยวชาญโดยตรง ที่มีคุณภาพ มาพร้อมกับประสบการณ์สำหรับสอนเด็กโดยเฉพาะ

เนื้อหาหลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับเด็ก

การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับเด็กนั้น สามารถกำหนดการเรียน ได้อย่างเป็นไปตามจุดประสงค์เฉพาะของเด็ก โดยแบ่งออกได้ดังนี้

1.คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 5-10 ปี

2.คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11-14 ปี

3.คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ค้องการเตรียมสอบที่โรงเรียน

4.คอร์สการออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์ สำหรับเด็ก

5.คอร์สแกรมม่าสำหรับเด็ก

6.คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่ให้ผู้เรียนออกแบบได้ตามความต้องการโดยเฉพาะ