เกี่ยวกับเรา

โลกแห่งยุคดิจจิตอล เป็นโลกที่ข่าวสารต่างๆเดินทางไว ทำให้เราได้รับข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยความรวดเร็วนี้ก็มีทั้งผลดีและไม่ดี ก็อาจจะมีทั้งประโยชน์และโทษเช่นกัน เช่นเดียวกับการแพทย์และการศึกษา ถ้าเราได้รับความรู้มาผิดๆ แล้วเผยแพร่ออกไปจะทำให้คนที่ได้อ่าน ก็จะได้ความรู้ผิดๆไปด้วย จึงต้องมีการทำวิจัย หรือบทความต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่มาหาข้อมูลเท็จจริง เพื่อโต้แย้ง และเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่รับข่าวสารที่ผิด ได้รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรที่มีประโยชน์ หรือป้องกันการเสพสื่อแบบผิดๆนั้นเอง

ข้อมูลในเว็บ vijaiesaan.com ของเราจะมุ่งเน้นในการให้ประโยชน์ความรู้ต่างๆที่ผู้รับจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นข้อมูลให้ศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องนั้นๆ อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาต่อยอดความรู้ หากใครมีบทความดีๆที่มีประโยชน์แก่ผู้อื่นก็สามารถนำมาแชร์หรือเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้ ความรู้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนต้องรู้ แต่บางคนก็อยากศึกษาหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรก็ตามที่มันไกลตัวเรา เพื่อให้ตัวเองรู้สึกสนุกไปกับสิ่งที่หมุนเวียนไป