อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ จ้างสำนักงานบัญชีดีหรือไม่

อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ จ้างสำนักงานบัญชีดีหรือไม่?

อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ จ้างสำนักงานบัญชีดีหรือไม่?

            การจัดทำบัญชีด้วยตนเอง หรือว่าจ้างสำนักงานบัญชี คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะสามารถช่วยผู้ประกอบการ ได้รับทราบถึงจำนวนรายรับและรายจ่ายที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ ในการดำเนินกิจการของบริษัททั้งหมด

ทำให้วางแผนการณ์กำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมให้กับธุรกิจของตนเอง ช่วยลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการที่ยังอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจ ซึ่งต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ข้อบ่งชี้ ที่แสดงให้เห็น ว่าถึงเวลาที่จ้างสำนักงานบัญชี

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ คือสิ่งแรกที่แสดงให้เห็น ว่าผู้ประกอบการต้องว่าจ้างสำนักงานบัญชีหรือไม่? ตัวอย่างเช่น หากเป็นธุรกิจที่ดำเนินการด้วยเจ้าของเพียงคนเดียว ให้บริการค้าขายแบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากมากนัก ปราศจากการร่วมหุ้น ก็ไม่มีความจำเป็นใดใดทั้งสิ้น ที่จะต้องว่าจ่างสำนักงานรับทำบัญชีแต่อย่างใด

การว่าจ้างสำนักงานบัญชีนั้น จะเหมาะเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ประกอบการได้จดทะเบียนบริษัท ในรูปแบนิติบุคคล ซึ่งมีข้อกำหนด ที่เป็นไปตามกฎหมาย โดยต้องจัดทำบัญชีส่งไปรายงานเป็นประจำทุกเดือน จึงมึความเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่ควรว่าจ้างสำนักงาน ในการจัดทำบัญชี

แนวทางตัดสินใจ ว่าจ้างสำนักงานบัญชี

หากธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ มียอดเงินหมุนเวียนในระบบน้อยกว่าสองแสนบาทต่อเดือน ซึ่งส่วนมากอาจเป็นธุรกิจประเภทเปิดร้านขายของ หรือขายสินค้าที่มีหน้าร้าน ก็คงไม่มีสาเหตุใดทั้งสิ้น ที่ต้องจ้างสำรนักงานมาจัดทำบัญชี เนื่องจากจำนวนเงินดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถดูแลและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้ด้วยตนเอง

แต่หากธุรกิจมีเงินหมุนเวียนในระบบมากเกินสองแสนบาท ก็อาจว่าจ้างสำนักงานบัญชีมาดูแลในเรื่องดังกล่าวได้ เพราะจำนวนที่เงินมากขึ้น หากผู้ประกอบการจัดทำบัญชีด้วยตนเอง ไปพร้อม ๆ กับการค้าขายหรือบริหารงาน ย่อมเกิดความล่าช้า หรือเรื่องผิดพลาดขึ้นได้เป็นธรรมดา ซึ่งไม่เป็นผลดีแต่อย่างใด ต่อการประกอบธุรกิจ

หรือในกรณี ที่ตัวผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีเป็นอย่างดี พร้อมกับมีใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็ไม่มีเหตุผล ที่ไปว่าจ้างสำนักงานมาทำบัญชีให้ เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ ทั้งนี้ การทำบัญชีด้วยตนเองนั้น จะต้องไม่กลายเป็นภาระที่มากเกินไปสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องบริหารงานบริษัทร่วมไปด้วย

หรือหากคาดการณ์ไว้แล้วว่า แนวโน้มการเติบโตในอนาคตของธุรกิจจะมีอัตราการขยายตัวสูงมากขึ้น ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ก็แนะนำให้จ้างสำนักงานมาจัดทำบัญชี ซึ่งเป็นวิธีที่สุด เพราะสำนักงานรับทำบัญชีที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ สามารถเข้ามาช่วยวางแผนและช่วยพัฒนาโครงสร้างที่ยั่งยืน ส่งผลต่อการขยับขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทได้อย่างแน่นอน.