สหรัฐฯพึ่งสินค้าไทย ทดแทนการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

สหรัฐฯพึ่งสินค้าไทย ทดแทนการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

สหรัฐฯพึ่งสินค้าไทย ทดแทนการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

            สหรัฐฯเร่งสั่งสินค้านำเข้าจากไทย เพื่อชดเชยการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ทำให้การส่งออกไทยมีความคึกคักเป็นอย่างมาก ทางด้านผู้ประกอบการจีน เล็งใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปยังสหรัฐฯ พร้อมกับแนะนำผู้ประกอบการไทย ให้เร่งทำความเข้าใจ ว่ามีสินค้ากลุ่มใดบ้าง ที่เข้าข่ายความต้องการ

จากเหตุการณ์ สหรัฐฯไม่ได้พึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน และเร่งนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มเติมนั้น ทางด้าน เลขาธิการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ให้ความเห็นว่า มั่นใจว่าไทยจะได้รับผลกระทบในด้านบวกมากกว่าด้านลบอย่างแน่นอน

ทำไมสหรัฐฯหันมาพึ่งสินค้าไทย แทนการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

จากการสำรวจพบว่า สหรัฐฯต้องการสินค้าไทน เพื่อทดทนการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ในกลุ่ม 5 สินค้า ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องนุ่งห่ม ขณะเดียวกันก็มีอีก 1 สินค้าในกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารแปรรูป ซึ่งคาดว่าไทยจะมีโอกาสที่สามารถส่งออกไปยังประเทศจีนได้มากขึ้นตามไปด้วย

จากสถานการณ์ สหรัฐฯ งดการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน และหันมาพึ่งสินค้าไทยนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดเตรียมการประชุม เพื่อหารือกับภาคเอกชนจากสมาคมการค้าต่าง ๆ ไปจนถึงผู้แทนจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ให้ทราบถึงเรื่องการส่งออกไทย ว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

เหตุการณ์สหรัฐฯงดการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน จะทำให้จีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

รองประธาน สรท. ได้กล่าวย้ำต่อเหตุการณ์สหรัฐฯงดการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ว่า หลังจากนี้ จะมีผู้ประกอบการของจีน ที่เข้ามาลงทุนในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้เป็นฐาน เพื่อการผลิตและส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและตลาดอื่น ๆ ด้วยเหตุผลที่ต้องการหลีกเลี่ยงภาษีสินค้าที่จีนต้องจ่ายเพิ่มให้กับสหรัฐฯ แต่ทว่า ผลกระทบหากจีนย้ายฐานการผลิตมาที่ไทย ก็จะส่งผลให้สินค้าที่ผลิตในไทยเพื่อการส่งออก มีแนวโน้มราคาตกต่ำลง นอกจานี้ ยังอาจส่งผลให้สินค้าไทยได้รับผลกระทบ จากสหรัฐฯด้วยเช่นกัน

เหตุการณ์สหรัฐฯงดการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ทำให้การส่งออกไทยคึกคัก

จากเหตุการณ์สหรัฐฯงดการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ยังพบอีกว่า ตัวเลขมูลค่าการส่งออกของไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าการส่งออกไปยังจีนอยู่ที่ 9,734 ล้านดอลลาร์ และสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 8,690 ล้านดอลลาร์