มหาลัย Adelaide ออกแบบผนังคอนกรีตกันแรงระเบิด

มหาลัย Adelaide ออกแบบผนังคอนกรีตกันแรงระเบิด

มหาลัย Adelaide ออกแบบผนังคอนกรีตกันแรงระเบิด

            ทีมวิศวกรจากมหาลัย University of Adelaide, Chenggin Wu สร้างตึกที่มีผนังคอนกรีตกันแรงระเบิดเป็นส่วนประกอบ ช่วยป้องกันก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

สำหรับโปรเจคดังกล่าว มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในสร้างและพัฒนาผนังคอนกรีต ให้มีความแข็งแรงทนทานในระดับที่สูงขึ้น จนกระทั่งสามารถป้องกันและลดแรงกระแทก ซึ่งเป็นผลมาจากการระเบิดในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผนังคอนกรีตกันแรงระเบิด จะถูกพัฒนานำมาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่อไป

หนึ่งในทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัย University of Adelaide, Chenggin Wu ยืนยันว่า ผนังคอนกรีตกันแรงระเบิดที่ถูกพัฒนาขึ้นมา มีความแข็งแรงทนทานเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ก่อนสร้าง ซึ่งในอนาคตนั้นก็จะมีการพัฒนาต่อไป เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ต่อไปได้

ผนังคอนกรีตกันแรงระเบิด จะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน

หัวทีมวิศวกร ยังเผยอีกว่า ผนังคอนกรีตกันแรงระเบิดที่ร่วมกันคิดค้นขึ้นมานี้ มีความสามารถซึมซับพลังงานจากแรงกระทำ ได้มากกว่าคอนกรีตแบบทั่วไป จึงเป็นเรื่องที่ดี หากจะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบให้กับตึก อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

รวมถึงสถานที่สำคัญของหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ ที่ควรจะมีผนังคอนกรีตกันแรงระเบิด เป็นส่วนประกอบหลักในการก่อสร้างอย่างยิ่ง เพื่อรับมือกับภัยคุกคามของก่อการ้าย ที่นับวันเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การป้องกันสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ทั้งในประเทศออสเตรเลียหรือประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก จึงได้กลายมาเป็นสิ่งสำคัญในระยะเวลากว่า 10 ปีของการทดลอง

“สำหรับการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมผนังคอนกรีตกันแรงระเบิดดังกล่าวนี้ จะส่งผลให้ประเทศออสเตรเลีย สามารถยกระดับความความมั่นคงภายในประเทศ จากการก่อการร้ายรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งถือว่าคุ่มค่ากับจำนวนที่เสียไปเป็นอย่างยิ่ง” หัวทีมวิศวกร กล่าว

ผนังคอนกรีตกันแรงระเบิดดังกล่าว ถูกจัดทำขึ้นผ่านความร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัย University of Adelaide ร่วมกับ The Defence Science and Technology Organization (DSTO), VSL Australia และ State University of New York มาเป็นเวลากว่า 3 ปี จนสามารถพัฒนาวัสดุในการก่อสร้างชนิดนี้ขึ้นมาได้

นอกจากนี้ หัวทีมวิศวกร ยังกล่าวอีก ว่าทางมหาวิทยาลัย ยังคงมุ่นมั่นลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่อไป เพื่อการป้องกันโครงสร้างของอาคารจากแรงระเบิดอีก โดยการใส่สวนผสมของ อะลูมิเนียมที่เป็นโฟมลงไป เพื่อการซึมซับแรงระเบิดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.