พาณิชย์กระตุ้นภาคเอกชน จดคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

พาณิชย์กระตุ้นภาคเอกชน จดคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

พาณิชย์กระตุ้นภาคเอกชน จดคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

            รมช.พาณิชย์ เผย หลังทำพิธีเปิดสำนักงานยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application Receiving Office) ว่ามีผู้ประกอบการไทยที่มีความประสงค์ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าในต่างประเทศ สามารถยื่นผ่านพิธีสารมาดริด ซึ่งมีสมาชิก 116 ดินแดนทั่วโลกได้

ขณะนี้ ก็พบว่า มีคำขอผู้ประกอบการทั้งขาเข้าและขาออกรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 200 คำขอ โดยส่วนใหญ่เป็นคำขอ (ขาเข้า) ของผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่ยื่นคำร้องขอรับความคุ้มครองในไทย ส่วนทางด้านผู้ประกอบการไทยมีการยื่นจดขอรับคุ้มครองในต่างประเทศ (ขาออก) ประมาณ 10% จากคำขอทั้งหมด หรือเพียงประมาณ 20 คำขอ

ตามปกติแล้ว การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น หากต้องการให้คุ้มครองในไทยก็ให้ยื่นจดในไทย หากต้องการคุ้มครองต่างประเทศก็ให้ไปยื่นที่ต่างประเทศ แต่ ณ ตอนนี้ หากไม่อยากจดคุ้มครองในต่างประเทศ ก็สามารถยื่นผ่านพิธีสารมาดริดผ่านออนไลน์ได้แล้ว โดยให้ระบุประเทศที่อยากขอคุ้มครองได้ในทันที ช่วยให้ได้เกิดความสะดวกสบาย ช่วยลดขั้นตอน และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เพราะจากเดิมที่ต้องบินไปจด แต่ทุกวันนี้สามารถยื่นจดในไทยได้ทันทีเลย

ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเทศตนทางต่าง ๆ มีค่าธรรมเนียมไม่เท่ากัน

ทางกระทรวงฯจึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นการยื่นจดทะเบียนในไทยและยื่นจดที่ต่างประเทศเพื่อขอรับความคุ้มครอง โดยเฉพาะในประเทศที่ตนเองต้องการส่งสินค้าไปจำหน่าย

โดยในขั้นตอนยื่นจดในต่างประเทศนั้น ก็จะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไปตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศได้กำหนดไว้ จากนั้น เมื่อยืนจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีระยะเวลาในการพิจารณาคำขอภายใน 18 เดือน หากช้าไปกว่านี้ ก็ถือว่าได้รับการจดคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ภาพรวมการรับจดเครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ณ ปัจจุบันนี้ สามารถทำได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น ทั้งยังสามารถเคลียร์งานค้างได้มากขึ้น เพราะหลังจากที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มอัตรากำลังคน แต่ก็ยังอยากได้คนและงบประมาณเพิ่มอีก หากต้องการผลักดันให้การรับจดทะเบียนทำได้รวดเร็วยิ่งกว่านี้

ซึ่งเหตุผลที่กระทรวงพาณิชย์ผลักดันให้ไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด และได้จัดตั้งสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าระหว่างประเทศขึ้น ก็เพื่อเป็นหน่วยงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของเครื่องหมายทางการค้า ที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าในต่างประเทศ ที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ให้ถูกล่วงละเมิดในต่างประเทศอีกด้วย.