ประโยชน์ดี ๆ ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ที่ไม่ควรมองข้าม

ประโยชน์ดี ๆ ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ที่ไม่ควรมองข้าม

ประโยชน์ดี ๆ ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ที่ไม่ควรมองข้าม

            รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า หรือรถยก เป็นที่นิยมอย่างยิ่งสำหรับนำมาช่วยยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากตามโรงงาน หรือห้างร้านต่าง ๆ จัดเป็นรถใช้งานเฉพาะด้านอีกหนึ่งประเภท ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในแวดวงอุสาหกรรม ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำธุรกิจ ด้วยประโยชน์ของรถที่ใช้ระบบไฟฟ้าในหลายด้านที่เหนือกว่ารถเครื่องยนต์ดีเซล

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้

– ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เหมือนรถที่ใช้ระบบดีเซล

– เสียค่าใช้จ่ายสำหรับบำรุงรักษาถูกกว่ารถเครื่องยนต์ดีเซล

– ถึงแม้รถที่ใช้ระบบไฟฟ้ามีราคาสูงกว่า แต่หากมองในภาพรวมแล้ว ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ารถเครื่องยนต์ดีเซลอยู่มาก

ในด้านการใช้งานนั้น รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีการทำงานที่เหนือประสิทธิภาพกว่า

– ระบบไฟฟ้านั้น มีประสิทธิภาพในการจุของได้มากกว่า และยังมีความมั่นคงในการยกสูงด้วยเช่นกัน จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยได้มากกว่า

– มีวงเลี้ยงที่ทำได้ดีกว่า จึงใช้พื้นที่ในการขับขี่ที่น้อย ทำช่วยประหยัดพื้นที่และสามารถนำมาวางใช้กักเก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

– เบรกจะมีอัตราเสื่อมชำรุดน้อยกว่า เนื่องจากระบบไฟฟ้าทำงานโดยอัติโนมัติและมีความรวดเร็ว ด้วยการคิดค้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องของรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า

– ปราศจากการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในขณะจอดเครื่องรกยกสิ่งของ

– ไม่มีการกักเก็บเชื้อเพลิง ที่เป็นวัตถุไวไฟและมีอันตรายอย่างยิ่งหากเกิดอุบติขึ้น จนอาจสร้างความเสียหายให้กับโรงงาน หรือในพื้นที่โกดังเก็บสินค้าได้

– ระบบไฟฟ้าไม่ส่งเสียงดังรบกวนใน­ณะปฏิบัติงาน

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและในพื้นที่ปฏิบัติงาน

การเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี เนื่องจากมันไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและทางอากาศ ปราศจากเขม่าควัน ไม่มีเสียงดังในขณะขับขี่ จึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยในการใช้งานเบื้องต้น ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

– อ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้รถที่ติดมาให้ดีเสียก่อน

ห้ามขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด หากยังไม่มีประสบการณ์จากการฝึกอบรมที่ถูกต้อง

– ห้ามใช้งาน เมื่อมือจับเปียกหรือลื่น

– ห้ามนำไปใช้งานในสิ่งที่นอกเหนือจากหน้าที่กำหนดไว้

– ห้ามปรับแต่งรถ หรือถอดชิ้นส่วนอื่น ๆ ของรถออกมา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญ

–  ห้ามยกหนักเกินกว่าสมรรถนะตามพิกัดของรถ

– ห้ามบรรทุกผู้โดยสาร

– ห้ามยกงาขึ้นสูง ในขณะวิ่งทางราบ

– ห้ามนำรถที่อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย หรือยังไม่ผ่านการซ่อมแซมไปใช้งานเด็ดขาด ต้องปลดกุญแจรถออกเก็บไว้ต่างให้เรียบร้อย.

ขอบขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ http://www.ti-techin.com