ถวายซิมเบอร์มงคลให้วัดไผ่ล้อม หลวงพี่เตรียมเปิดให้ญาติโยมบูชา

ถวายซิมเบอร์มงคลให้วัดไผ่ล้อม หลวงพี่เตรียมเปิดให้ญาติโยมบูชา

ถวายซิมเบอร์มงคลให้วัดไผ่ล้อม หลวงพี่เตรียมเปิดให้ญาติโยมบูชา

วัดไผ่ล้อมรับถวายซิมเบอร์มงคล จากบริษัท มายเช็ท กรุ๊ป จำกัด ทางด้านหลวงพี่น้ำฝนเผย เตรียมเปิดให้ญาติโยมที่สนใจนำไปบูชาพร้อมกับเหรีญสาริกาเมตร เพื่อนำเงินไปสาธารณสงเคราะห์ต่อไป โดยมีนายดลลักษณ์ อินสว่างพีรดี ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ได้ติดตามการทำงาน ในบวรพุทธศาสนาของ พระเดชพระคุณ พระครูปลัด สิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไฟไผ่ล้อม มาโดยตลอดแล้วนั้น

โดยพาะในอย่างยิ่งในโครงการต่าง ๆ ที่พระคุณท่านได้เมตตาช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องมาตลอด ทั้งในด้านสาธรธสงเคราะห์ โรงพยาบาล ชุมชน เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ล้วนได้รับความเมตาจากพระคุณท่านอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยความเมตตาของพระคุณท่าน ประธานบริษัทจึงเกิดความเสื่อมใส ถวายซิมเบอร์มงคล

จึงทำให้ผมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระคุณท่าน จึงได้นำซิมเบอร์มงคลที่มีอยู่ในครอบครองจำนวน 10,000 เลขหมาย มาถวายแต่พระคุณท่านนำมอบให้แก่ผู้มีจิตรศรัทธา เพื่อต่อยอดช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม ในด้านสาธารณสงเคราะห์ และศึกษาสงเคราะห์สืบต่อไป

“สุดท้ายนี้ ก็ขอให้เบอร์มงคลที่ผมนำมาถวายนี้ จงต่อยอดให้พระคุณท่านนำไปใช้ในการช่วยเหลือทางสังคมต่อไป ทั้งในด้านสาธารณสงเคราะห์ และศึกษาสงเคราะห์ให้สำเร็จสมประสงค์ดั่งที่ใจกระผมต้องการด้วยเทอญ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว

เจ้าอาวาสเผย จะนำเบอร์มงคลที่ได้รับถวายมา ไปช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้ดีที่สุด

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ระบุว่า จากที่คุณโยมดลลักษณ์ อินสว่างพีรดี ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มายเซ็ท กรุ๊ป จำกัด ที่ได้เกิดจิตรศรัทธากับการกระทำของอาตมา

แล้วได้ถวายซิมเบอร์มงคล จำนวน 10,000 เลขหมาย ให้กับอาตมาภาพ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการช่วยเหลือกิจกรรมสังคม ในด้านสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ ตามที่คุณโยมได้ติดตามการทำงานของอาตมาภาพมาโดยตลอดนั้น

อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาดังกล่าว ที่คุณโยม ได้เล็งเห็นความสำคัญจากการที่อาตมาภาพกระทำการช่วยเหลือทางด้านสังคม ในด้านสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ อาตมาก็จะนำไปต่อยอดตามที่คุณโยมตั้งใจถวายมาอย่างดีที่สุดให้ประสบความสำเร็จดั่งใจที่ศรัทธาทุกประการ

อาตมาขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ จงอภิบาลให้แก่ท่านและครอบครัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัท มายเซ็ท กรุ๊ป จำกัด ปราศจาก ปราศจากสรรพทุก ภัยพิบัติ โรคาพาธอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาได้ทุกเมื่อเชื่อวัน.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ เบอร์เสริมเฮง.com