ดีแค่ไหน หากเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท

ดีแค่ไหน หากเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท

ดีแค่ไหน หากเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท

            ทุกคนที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ ต้องเริ่มศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นแบบนิติบุคคลนั้น จะมีอัตราการจ่ายภาษีที่มีความแตกต่างกับการไม่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในด้านหล้าน

ส่วนใครที่ทราบแล้วว่าการจดทะเบียนบริษัท และไม่จดทะเบียนมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง แต่ยังคงรู้สึกเกิดความสับสนอยู่ว่าควรจดทะเบียนดีหรือไม่ ก็อยากให้ลองอ่านข้อมูลด่านล่างดูก่อน เพื่อนำไปประกอบการติดสินใจได้ในอนาคต

เริ่มต้นจดทะเบียนบริษัทดีหรือไม่?

การจดทะเบียนบริษัทนั้น มีข้อดีหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะการช่วยประหยัดค่าภาษี เนื่องจากนิติบุคคลนั้น มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าภาษี 300,000 บาทแรก ทั้งยังมีอัตราภาษีที่ต่ำสุดคือ 15% และสูงสุดคือ 20% แตกต่างจากบุคคลธรรมดาอย่างมากที่มีสิทธิยกเว้นค่าภาษีที่ 150,000 บาทแรก นอกจากนี้ ยังมีอัตราการเสียภาษีต่ำสุดอยู่ที่ 5% และสูงสุดที่ 35% ซึ่งจะเห็นได้ว่านิติบุคคลจะช่วยให้ประหยัดค่าภาษีมากกว่าบุคคลธรรมดา ทั้งการยกเว้นภาษีแรกเริ่ม และอัตราภาษีที่เสียสูงสุด

หาต้องการจดทะเบียนบริษัท ต้องทำอย่างไร?

1.ดำเนินการจองชื่อและตรวจรายชื่อบริษัท – ขั้นตอนแรกจองการจดทะเบียนบริษัทนั้นมีวิธีง่าย ๆ โดยให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน เพื่อทำการสมัครสมาชิก จากนั้นให้ลงมือจองชื่อและตรวจทะเบียนคำขอนิติบุคคล ซึ่งสามารถระบุชื่อบริษัทที่ต้องการได้มากถึง 3 รายชื่อ แต่มีข้อจำกัดตรงนี้ชื่อบริษัทที่ต้องการนั้น ต้องไม่ซ้ำและใกล้เคียงกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไปก่อนหน้านั้น

2.จดทะเบียนหนังสือคณห์สนธิให้เรียบร้อย – สำหรับหนังสือคณห์สนธิหรือหนังสือที่ใช้แสดงประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทนั้น เมื่อนายทะเบียนรับรองชื่อที่ต้องการใช้กับบริษัทแล้ว ต้องดำเนินการยื่นให้ทันภายในระยะเวลา 30 วัน

3.แก้ไขข้อมูลที่เกิดความผิดพลาด – ในกรณีที่เอกสารของผู้นั้น ถูกตรวจสอบจากนายทะเบียนแสร็จสิ้นแล้ว แต่เอกสารเหล่านั้นเกิดมีปัญหาส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้ยื่นจดทะเบียนจะต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อน

4.เตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับใช้จดทะเบียนบริษัทจำกัดดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อย

– แบบจองชื่อนิติบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกคน

– สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น ที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน

– สำเนาแผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ พร้อมระบุสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง

5.ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท – เมื่อขั้นตอนข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดตั้งบริษัทก็สามารถยื่นคำขอได้ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตพื้นที่ใกล้บ้านทุกจังหวัด จากนั้น เมื่อนายทะเบียนรับเรื่องจดทะเบียนพร้อมกับมอบหนังสือรับรองให้ ก็แสดงว่าบริษัทได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.accountchannels.com/