ชาวกาฬสินธุ์โวย ยาเบาหวานและยาความดันขาดแคลน

ชาวกาฬสินธุ์โวย ยาเบาหวานและยาความดันขาดแคลน

ชาวกาฬสินธุ์โวย ยาเบาหวานและยาความดันขาดแคลน

            ผู้ป่วยที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ร้องเรียนขาดแคลนยาเบาหวานและยาความดันอย่างหนัก จนทำให้อาการของโรคกำเริบ เป็นเหตุให้ต้องยืมยาของเพื่อนบ้านมากิน เนื่องจากได้รับยาจากโรงพยาบาลมาไม่ครบ ขณะที่ สจ.กมลาไสย แฉแหลกเผยผู้ป่วยทั้งอำเภอขาดยาเป็นเรื่องจริง

สำหรับชาวบ้านที่ออกมาร้องเรียนนั้น ก็มีจำนวนกว่า 100 คน มีทั้งผู้ป่วยและผู้พิการ ที่อยู่ใน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีการนัดรวมตัวกันนำรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อนยื่นหนังสือ เพื่อวิงวอนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการย้ายนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ออกนอกพื้นที่ โดยชาวบ้านเผยว่านายแพทย์สาธารณสุขรายนี้ไม่ให้สั่งซื้อยา

โดยเฉพาะยาเบาหวานและยาความดัน ทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน และโรคไต บางรายไม่ได้รับยาไปรักษาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้อาการป่วยทรุดลง ทางด้าน รพ.กมลาไสยออกมายอมรับว่าขาดยาจริง เนื่องจากไม่สามารถสั่งซื้อกับบริษัทผู้ผลิตได้

เพราะเอกสารบิลสั่งซื้อยาถูกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอายัดไปตรวจสอบนานแล้วแต่ยังไม่เสร็จ จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมายืนยันว่าโรงพยาบาลกมลาไสยไม่ได้ขาดยาแต่อย่างใด แต่เป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย

เอกสารยืนยันมีผู้ป่วยหลายร้อยคนไม่ได้รับยาเบาหวานและยาความดันจริง

สจ.เขตอำเภอกมลาไสย พร้อมด้วยชาวบ้านใน ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดัน ได้นำยารักษาโรคเบาหวานและความดันที่ได้รับจากโรงพยาบาลกมลาไสย มาเป็นเครื่องยืนยันว่าได้รับยามาไม่ครบจำนวนจริง

ทำให้ต้องยืมยาเบาหวานและยาความดันจากญาติและเพื่อนบ้านกินเพื่อรักษาโรค เนื่องจากหากขาดยาเมื่อไหร่ อาการของโรคเบาหวานจะกำเริบขึ้นทันที ทั้งความดันโลหิตสูง และระดับน้ำตาลในเลือดสูง จนเกรงว่าจะเป็นเหตุให้เสียชีวิต พร้อมกันนี้ยังมีการนำเอกสารการยืมยาและเอกสารรายชื่อผู้ป่วยของโรงพยาบาล ที่ค้างการจ่ายยาจำนวนหลายร้อยออกมายืนยันเพิ่มเติมด้วย ว่ามีการค้างจ้ายและและมีผู้ป่วยได้รับยาไม่ครบจริง

ปัญหาขาดแคลนยาเบาหวานและความดันเกิดขึ้นมานานแล้ว

ตัวแทนชาวบ้านรายหนึ่งยังได้เผยอีกว่า ปัญหาขาดแคลนยาเบาหวานและความดันเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่รับการแก้ไขแต่อย่างใด จนกระทั่งกลายเป็นปัญหาเรื้อรังหมักหมมและสร้างผลกระทบกับประชาชนเกือบทั้งอำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน เพราะคนเหล่านี้เวลาไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วได้รับยามาไม่ครบและขาดยากิน

ส่งผลให้อาการของโรคกำเริบและทรุดลง เนื่องจากระดับน้ำตาล ไขมัน และความดันเพิ่มสูงขึ้น จนต้องไปขอยืมยาจากเพื่อนมากิน เพื่อรักษาและเยียวยาอาการ ซึ่งเห็นแล้วเป็นเรื่องน่าสงสารผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงวัยที่ไม่ได้รับสิทธิและเป็นเรื่องไม่น่าเกิดขึ้นในสังคม.

ขอขอบคุณขา่วสารดี ๆ https://www.gdyna.com/category/6/ยาเบาหวาน