ก่อนเข้าไปทำงานในสถานที่เสี่ยงตาย ต้องเข้าอบรมที่อับอากาศ

ก่อนเข้าไปทำงานในสถานที่เสี่ยงตาย ต้องเข้าอบรมที่อับอากาศ

ก่อนเข้าไปทำงานในสถานที่เสี่ยงตาย ต้องเข้าอบรมที่อับอากาศ

            จากข่าวดังในอดีตที่มีคณะนิติสัตว์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียและคนที่อาสาลงไปช่วยเสียชีวิตด้วย รวมทั้งหมด 5 รายนั้น ซึ่งในประเทศไทยก็มีงานงานผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศอยู่เป็นประจำ และส่วนใหญ่มักเสียชีวิตมากกว่าการเจ็บป่วย ที่พบในอัตราสูงมาก โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสียนั้น หากมองดูผิวเผินก็ไม่น่าอันตราย เพราะมีเพียงแค่กลิ่นเหม็นเน่า

แต่แท้จริงแล้ว หากใครเคยเข้าอบรมที่อับอากาศมาก่อนก็จะทราบได้ทันที ว่าบ่อบำบัดน้ำเสียจัดเป็นสถานที่อับอากาศประเภทหนึ่ง ซึ่งภายในที่อับอากาศของบ่อบำบัดน้ำเสียนั้น สามารถทำให้เกิดสภาพบรรยากาศที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยให้ผู้ที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงรับมือกับก๊าซอันตรายได้

หลักสูตรอบรมที่อับกาศให้คำจัดความไว้ว่า พื้นที่อับอากาศคือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีทางเข้าออกอยู่อย่างจำกัด จนทำให้มีการระบายอากาศมีไม่เพียงพอ จนทำให้ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เหล่านั้นขาดอากาศหายใจได้ หากอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ ยกตัวอย่างเช่น เหมืองแร่ ก๊าซและน้ำมัน อุโมงค์ ถ้ำ หลุม บ่อ

ซึ่งหลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ได้ระบุไว้ว่า พื้นที่เหล่านี้ มีออกซิเจนอยู่ในปริมาณไม่เพียงพอ หรือต่ำกว่าร้อยละ 19.5 จนทำให้เกิดก๊าซอันตรายขึ้นมาหลายชนิด เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า (H2S) ก๊าซมีเทน หรือก๊าซชีวภาพ (CH4) ก๊าซคาร์บอน มอนอกไซด์ ที่สะสมอยู่ในระดับความเข้มข้นสูง จนสามารถสร้างอันตรายได้ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดก๊าซบางอย่าง ยังทำให้เกิดการติดไฟและระเบิดได้เช่นกัน หากมีความเข้มข้นเกินร้อยละ 10

ดังนั้น หากใครที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เหล่านี้ จึงควรเข้ารับการอบรมที่อับอากาศให้รู้และเข้าใจ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตเสมอ เนื่องจากสภาพบรรยากาศในสถานที่อับอากาศสามารถทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดอากาศหายใจ ปวดศีรษะ คลื่นใส้ มึนงง หายใจไม่ออก หมดสติ จนถึงแก่ความตายได้ โดยอันตรายที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นได้เฉพาะผู้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศเท่านั้น แต่ก็สามารถเกิดอันตรายให้กับผู้ที่ลงไปช่วยคนที่ประสบภัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้เช่นกัน

ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติในพื้นที่อับกาศ ก็สามารถเข้าอบรมที่อับอากาศได้

เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า เมื่อมีคนผลัดตกลงไปในพื้นที่อับอากาศ ผู้ที่เข้ารับการอบรมที่อับอากาศจะสามารถลงไปช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง เพราะสภาพบรรยากาศในพื้นที่เหล่านั้น ทำให้เสียชีวิตได้ทั้งคนที่ลงไปช่วยและคนที่ติดอยู่ภายใน หากไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ หรือป้องกันที่ถูกต้อง

โดยเฉพาะชุดอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ หน้ากาก ถังออกซิเจน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานของความปลอดภัยที่ขาดไม่ได้ เมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่อับอากาศ นอกจานี้คนที่ลงไปช่วยเหลือ ต้องพกห่วงยางชูชีพไว้นอกพื้นที่ด้วย หรือทำการติดตั้งระบบรอกผูกระหว่างผู้ลงไปช่วยเหลือ ในกรณีพื้นที่มีระดับความลึกมากกว่า 5 ฟุต หรือ 1.5 เมตร ทั้งหมดนี้ ก็เป็นเพียงรายละเอียดคร่าวเท่านั้น หากเข้ารับการอบรมก็จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และความปลอดภัยได้มากกว่านี้.

ขอบขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ http://www.ohss-siamcitycement.com