กรมอนามัยประกาศใช้ พรบ.ควบคุมโฆษณานมผง ปกป้องแม่และลูก

กรมอนามัยประกาศใช้ พรบ.ควบคุมโฆษณานมผง ปกป้องแม่และลูก

กรมอนามัยประกาศใช้ พรบ.ควบคุมโฆษณานมผง ปกป้องแม่และลูก

            กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าและผู้จำหน่ายนมผง ภายในจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามผล หลังจากประกาศบังคับใช้ พรบ.พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560

กรมอนามัย เผย ข้อห้าม 7 ประการ เป็นประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมายจำหน่ายนมผง เพื่อช่วยปกป้องแม่และเด็ก ไปจนถึงครอบครัวให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและถูกต้อง เกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

กรมอนามัยย้ำ ผู้จำหน่ายนมผงสำหรับเด็กไม่ใช่ศัตรู ขอแค่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กฎหมายที่ผู้จัดจำหน่ายนมผงต้องปฏิบัติตามนี้ มี 7 ประการด้วยกัน ดังนี้

1.ห้ามมิให้มีการโฆษณาอาหารสำหรับทารก และอาหารเสริมทารกผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โซเชียลมีเดีย

2.ห้ามมิให้มีการใช้ข้อความเกี่ยวกับทารกและเด็กเล็ก หรือสื่อไปถึงทารกในการโฆษณาอาหารสำหรับเด็กเล็ก

3.ห้ามผู้จัดจำหน่ายแจกนมผงตัวอย่าง คูปอง ห้ามทำการขายพ่วงให้แก่หญิงตั้งครรภ์ แม่ หรือครอบครัวที่มีทารก และเด็กเล็ก

4.ห้ามผู้จำหน่ายนมผงติดต่อเป็นการส่วนตัวกับหญิงตั้งครรภ์ แม่ และครอบครัว ที่มีทารกและเด็กเล็กผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

5.ห้ามให้ของขวัญแก่บุคลากรสาธารณสุข ห้ามให้ของใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์แก่หน่วยบริการ

6.ห้ามบริษัทที่จัดจำหน่ายอาหารทารกจัดกิจกรรมอีเวนท์ การประชุม

7.ห้ามบริษัทสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์นมตามสถานที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจริงตามข้อมูลที่ระบุไว้ในฉลากเท่านั้น

ผู้จัดจำหน่ายนมผง หรือผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับเงินไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับเพิ่มเติมอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

เด็กไม่ควรรับประทานนมผงเพียงอย่างเดียว

แม่ในยุคปัจจุบันมีอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากหลายปัจจัย จึงต้องเลี้ยงลูกด้วยนมผงแทน รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องดำเนินมาตรการในหลายภาคส่วน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุณแม่ในเวลาเดียวกัน.