Posts Tagged: domain name

เกร็ดความรู้สำหรับการตั้งชื่อ domain name

ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่สร้างโอกาส และกำไรต่อผู้ประกอบการได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ความน่าเชื่อถือ สร้างสาระความรู้ใหม่ๆ แนะนำวิธีการคิด เสนอสินค้า การสร้างแรงจูงใจ ทั้งนี้เทคนิคที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับกลุ่มลูกค้าได้คือ การตั้งชื่อ domain name โครงสร้างเว็บไซต์ เนื้อหาสาระ ข้อมูลภายในเว็บไซต์ต้องเป็นจริง ไม่ควรเป็นเพียงแค่คำโฆษณาชวนเชื่อ เพราะจำทำให้เว็บไซต์ของคุณขาดความน่าเชื่อถือไปทันที ความเร็วในการเปิดหรือโหลดหน้าเว็บไซต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ และบริการเช่าเว็บโฮสติ้งที่มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด แต่ก่อนที่ผู้คนจะสามารถเข้าไปท่องเว็บไซต์ของคุณอันดีไซน์ไว้อย่างสวย หรู ได้นั้นจะต้องมีการจด domain name ซึ่งเสมือนเป็นหมายเลขที่ทะเบียนบ้าน แสดงที่อยู่ที่แน่ชัดของเว็บไซต์เรา จึงจำเป็นต้องมีหลักการตั้งชื่อเพื่อให้เหมาะสมกับเว็บไซต ดังนี้ ต้องสอดคล้องกับบริษัท เว็บไซต์ ต้องจดจำได้ง่าย ชื่อต้องไม่ยาวเกินไป ไม่ควรเกิน 46 ตัวอักษร ไม่ทับศัทพ์เพราะการสะกดคำอาจผิดเพี้ยนได้ยากต่อการจดจำ ไม่มีสัญลักษณ์พิเศษ นอกเหนือไปจากตัวอักษร เลข และ – (Dash) ไม่ควรตั้งชื่อที่คล้ายคลึงกับdomain name ที่มีอยู่ในระบบแล้ว เพราะอาจท Read More +....

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจด domain name

คุณรู้หรือไม่ว่าการจด domain name ที่ดี มีความหมายตรงกับผลประกอบการ ส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ให้สามารถติดอันดับบนเว็บเสิร์ชเอ็นจิ้น ยิ่งไปกว่านั้นแล้วหากเป็นโดเมนที่สั้น หรือจดจำง่าย ยังช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ที่เปิดโอกาสให้ได้ลูกค้าตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งหลักการที่เกี่ยวข้องสำหรับการตั้งชื่อ domain name มีดังนี้ เลือกใช้คีย์เวิร์ดสำหรับการตั้งชื่อโดเมน โดยส่งผลดีต่อธุรกิจหากต้องการให้ติดอันดับบนหน้าเว็บเสิร์ชเอ็นจิ้น แต่ทั้งนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณคู่แข่งที่มีด้วยเช่นกัน การจัดเรียงคำหรือตัวอักษรชื่อโดเมนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ แบบไม่ผิดเพี้ยน หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงโดเมนที่มีชื่อยาว เพราะยากต่อการจดจำ เลือก.dotให้เหมาะสมกับธุรกิจ เช่น     .com ใช้กับการค้าขาย ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าหรือสถานที่ให้บริการ     .co.th ผู้ประกอบทางธุรกิจในประเทศไทย     .org หน่วยงาน องค์กร ห้างหุ่นส่วน ฯลฯ สำหรับธุรกิจที่ต้องการให้โดเมนเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียง เพื่อสร้างยี่ห้อนั้น จำเป็นต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง รวมไปถึงอัตราค่าโฆษณา หลีกเลี่ยงการใช้คำพ้องเสียง เพราะจะทำให้ลูกค้าสับสนได้ Read More +....