Posts Tagged: โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมร้านอาหารซอฟแวร์มากประโยชน์สำหรับร้านค้า

ความสำคัญของโปรแกรมร้านอาหาร โปรแกรมร้านอาหารเป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาเร็วมาก เริ่มจากรุ่น web-based ที่มีฟังก์ชั่นอินเตอร์เฟซการใช้งานที่ยุ่งยากซับซ้อนการใช้งานโปรแกรมร้านอาหารในแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมผู้ที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ให้เข้าใจถึงระบบการใช้งานต่างๆ และเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ก็จะต้องมีหน้าที่เฉพาะคิดเงินรับเงินจากลูกค้า ไม่อาจจะไปทำงานอย่างอื่นได้ มาในยุคเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความซับซ้อนน้อยลง มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่น่าใช้ ใช้งานง่ายเหมาะกับร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และยังสามารถที่จะเข้าถึงกับมือถือหรืออุปกรณ์ไฮเทคในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดี เช่น สมาร์ทโฟน, หรือ บัตรต่างๆที่มีไว้สำหรับช้อปปิ้ง ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมร้านอาหารสมัยดั้งเดิมก็คือ เกือบๆทุกร้านเริ่มมีการทยอยค่อยๆเปลี่ยนไปใช้รุ่นใหม่ที่มีการปรับปรุงมากกว่า และเมื่อได้ลองใช้งานมาเรื่อยๆโปรแกรมร้านอาหารรุ่นล่าสุดก็ดูเหมือนจะเป็นที่ถูกใจและได้รับความนิยมจากเจ้าของกิจการมากขึ้น ปัจจุบันนี้หากพูดถึงเทคโนโลยี เราไม่พูดถึง ควานด์ไม่ได้ เพราะเป็นระบบที่ทำให้การใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ขอ Read More +....