Posts Tagged: น๊อต

น๊อต เครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับยึดติดวัสดุ

เครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับยึดติดวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้เคลื่อนย้าย มีฐานความมั่นคง แข็งแรง ทานทานต่อการใช้งาน มีหลายชนิด หลายเบอร์ เพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุของชิ้นส่วนนั้นๆ เช่น ตะปู น๊อต เป็นต้น โดยสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติการใช้งานของทั้งสองชนิดได้ดังนี้ คุณสมบัติต่างๆ ตะปู ทนต่อแรงตอกของค้อนได้สูง(ขึ้นอยู่กับเบอร์ และเทคนิกการตอกของช่อง) ยึดติดวัสดุประเภทไม้ได้มั่นคง หากเกิดข้อผิดหลาดขณะตอด ตะปูอาจเบี้ยว งอ ไม่สามารถใช้งานได้ เกิดสนิมได้ง่าย ปรับ แก้ไขชิ้นงานได้ยาก เนื่องจากมีร่องรอยเดิมอยู่ หากการถอนตะปูไม่ดี หัวตะปูขาด จะเกิดขั้นตอนที่ยุ่งยากขึ้น ต่อการแก้ไข หากไม่มีค้อน การตอก หรือการยึดติดจะทำได้ยาก คุณสมบัติน๊อต สามารถเลือกเบอร์ให้เหมาะสมกับขนาด และน้ำหนักของชิ้นงานได้ หากต้องการเคลื่อนย้าน แยกชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ออกสามารถทำได้ง่าย โดยไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย (เว้นเสียแต่ว่าเกลียวน๊อตขาด หรือขึ้นสนิม) ใช้ได้กับวัสดุทุกชนิดการผลิต ไม่ต้องใช้แรงในการยึดติดมาก หากเปรียบเทียบระหว่างแรงตอก(ตะปู)กับแรงขัน ราคาแพงกว่าตะปู จำเป็นต้องมีการเจาะรูนำก่อน ด้วยสว่านหรือดาบ ระหว่างการขันน๊อตต้องระมันระวังเรื่องน้ำหนักเป็นพิเศษ เพราะไม Read More +....

น๊อต

      อุปกรณ์ยึดติดที่ใช้กันโดยทั่วไปมีหลายชนิด สาเหตุที่ทำให้ต้องผลิตแต่ละชนิด ให้มีขนาดที่แตกต่างกันไปนั้นเป็นเพราะว่าชิ้นงานในแต่ละส่วนมีขนาดที่ต่างกัน อีกทั้งวัสดุที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันด้วย น๊อตก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ยึดติดที่สำคัญมากต่ออุตสาหกรรมอาจจะกล่าวได้ว่าทุกภาคส่วนเลยก็ว่าได้ ส่วนหลักๆ ที่สำคัญคือ น๊อตตัวผู้ และตัวเมีย โดยแต่ละส่วนต่างต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ตัวผู้สลักเกลียวต้องมั่นคง แกนต้องมีคุณสมบัติแข็งแรง เพื่อใช้เป็นฐานของการยึดติดกับอุปกรณ์ ตัวเมียใช้วัสดุที่ดี เนื่องจากมักเจอปัญหาเกลียวพังไม่สามารถใช้งานได้ ในบางกรณีจำเป็นต้องทำลายด้วยการตัดแยกชิ้นส่วนออก จึงถึงได้ว่าสำคัญที่สุดของการยึดติดให้แน่น(แต่น๊อตบางชนิดเป็นชนิดเกลียวเจาะ จึงสามารถยึดติดกับผนังหรือชิ้นส่วนต่างๆ แทนการใช้ตะปูตอก ซึ่งอาจทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้) กรณีที่น๊อตไม่มีคุณสมบัติใช้งานได้คือ สนิมเกาะ กินบริเวณเกลียว ดังนั้นการขันเกลียวอาจทำให้เกิดปัญหา คือขันได้ไม่แน่น เบอร์น็อตเล็ก หรือไหญ่จนเกินไป คุณภาพวัสดุที่ใช้ผลิตไม่ดี อาจทำให้เกลียวขาดได้ หรือไม่มีความแข็งแรงทนทานต่ออายุการใช้งานที่ยาวนานได้ Read More +....