Posts Tagged: ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลีในช่วงเทศกาล

       นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางไปทัวร์เกาหลี แนะนำให้ไปในช่วงเทศกาลที่จัดขึ้นอยู่ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลไหน ก็สามารถสัมผัสกับบรรยากาศและกิจกรรมความสนุกได้ เพื่อไม่ไม่ให้พลาดกิจกรรมการท่องเที่ยว เรามีตัวอย่างเทศกาลสำคัญในแต่ละช่วงฤดูกาลมาฝาก ดังนี้ ทัวร์เกาหลีฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน เทศกาลโสมคึมซาน ซกวิโพ ชิลซิมนี ระบำหน้ากากนานาชาติอันดอง    และดนตรีพื้นบ้านเกาหลี นันเก เดือนตุลาคม เทศกาลเห็ดป่าสนยางยาง พูซาน ชากัลชิ  อาหารทะเลหมักดองคังเคียง ศิลปการต่อสู้แห่งโลก ชุงจู  ขอบฟ้ากิมเจ กิมจิควางจู ข้าวใหม่อีชอน โคม ชินจู นัมกัง และโสมปุงกี ทัวร์เกาหลีฤดูไม้ผลิ เดือนเมษายน เทศกาลเครื่องดื่ม ขนม อาหารพื้นบ้านแห่งเกาหลี วัฒนธรรมวังอิน วัฒนธรรมออนยาง ชินโด ยองดึง และเทศกาลชุนยาง เดือนพฤษภาคม เทศกาลแทกู ยังเนียงชี เทศกาลวัฒนธรรมผ้าป่านนรา สมุนไพรเขาชีรีซาน พระไตรปิฎกเกาหลี ชาน้ำค้างแห่งขุนเขาฮาดง ชาน้ำค้างแห่งขุนเขาฮาดง และเทศกาลละครใบ้นานาชาติชุนชอน ทัวร์เกาหลีฤดูร้อน เดือนกรกฎาคม เทศกาลโคลนโพเรียง เทศกาลเครื่องวัฒนธรรมศิลาดลคังจิน (เครื่องปั้นดินเผา) เดือนสิงหาคม เทศกาลวิทยาศาตร์แทจอน และเทศกาลหิ่งห้อยมูจู Read More +....