Posts Tagged: กล้องจุลทรรศน์

ประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสำหรับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวช่วยได้มากในการทำวิจัยและเป็นอุปกรณ์ที่มีหลายชนิดมีความซับซ้อนในการใช้งาน แต่นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ให้ความยอมรับว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การทำงานง่ายมากขึ้น และสามารถวิเคราะห์จำแนกตัวอย่างที่นำมาวิจัยได้ดี เช่น เลือด, เซล หรือแม้กระทั่งเชื้อโรคต่างๆ กล้องจุลทรรศน์ที่มีอยู่ในตลาดจะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางด้านพยาธิวิทยาและทางด้านการศึกษาเป็นหลักสำคัญ ในส่วนการพิจารณาการเลือกซื้อกล้องจุลทรรศน์นั้น ผู้ซื้อควรจะทดสอบคุณภาพของกล้องในเรื่องความชัดเจนเวลาขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอนั้นเริ่มมีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นเทคโนโลยีการถ่ายหนังแบบ 3 มิติซึ่งเป็นการสร้างภาพตัวอย่างในแบบ 3 มิติ ซึ่งมีช่องทางของแสง 2 ช่องทางและเป็นอิสระต่อกัน มีเลนส์สายตา 2 ชิ้นจึงทำให้เกิดการสร้างภาพเป็น 3 มิติ ประโยชน์อีกทางหนึ่งก็คือช่วยลดข้อเสียของกล้องแบบอื่นๆ อย่างเช่น บางคนมีปัญหาทางการมองเห็นเพราะมันมีช่องมองเพียงแค่ 1 ช่องในกล้องแบบอื่นๆ แต่สำหรับแบบสเตอริโอนั้นมันจะมีช่องให้มองภาพถึง 2 ช่องดังนั้นมันจึงสาม Read More +....