E-Commerce

3e เทรนด์ที่ต้องรู้สำหรับการค้าออนไลน์ในปี 2018

                   อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการซื้อขายของออนไลน์ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับคนทั่วไป จึงทำให้หลายกลุ่มตื่นตัวที่จะมีการพัฒนาการใช้จ่ายที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของคนทั่วไป ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหน หรือแม้กระทั่งตลาดนัดใหญ่ๆ การซื้อขายอาจจะไม่ต้องใช้เงินสดอีกต่อไป เพราะได้มีกระแสของการใช้ QR Code จากหลายธนาคารที่สามารถสแกนแล้วสามารถซื้อสินค้าได้ทันที ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นยุคแห่งสังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง

                     แต่ในความเป็นจริงสังคมไทยได้ซื้อขายผ่านออนไลน์ซึ่งเปรียบเสมือนการใช้บัตรแทนการใช้เงินสดในช่วงหนึ่งแล้ว โดยเป็นการใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ต่อมาเริ่มที่จะใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้าแต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ยังมีความปลอดภัยน้อย แต่จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ทราว 38 ล้านคนนิยมช้อปปิ้งออนไลน์ประมาณ 12.1 ล้านคน และประมาณ 70% ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้ที่จะทำอย่างไรให้การซื้อขายผ่านรูปแบบ e-Commerce เป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีเทรนด์ 3e ที่ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้ คือ

  • E-Commerce ต้องเป็นอย่างไรถึงจะโดนใจ

  • โดยใน 4-5 ปีข้างหน้า e-Commerce จะเป็นช่องทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งหากมีการตอบโจทย์ที่ถูกต้องก็จะเป็นเรื่องที่ดี โดยการตอบโจทย์จะต้องประกอบด้วย เรื่องราคาสินค้าที่เหมาะสม เรื่องของคุณภาพสินค้า ระบบการชำระเงินและการส่งสินค้าที่น่าเชื่อถือ ประสบการณ์ของผู้บริโภค ความสำคัญของ e-Commerce เป็นเรื่องของข้อมูล เพราะข้อมูลจะเป็นตัวเปิดเผยตัวตนและความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคให้ตรงกลุ่มมากที่สุด
  • E-Logistic เป็นบทบาทสำคัญของการพัฒนาเข้าสู่ e-Commerce

  • ระบบขนส่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายผ่าน e-Commerce เนื่องจากการซื้อขายทั้งหมดผู้บริโภคสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ และการส่งสินค้าจะต้องผ่านระบบ Logistic ต่างๆ และจะต้องผ่านระบบออนไลน์หรือ e-Logistic แทบทั้งสิ้น โดยการส่งสินค้าจะต้องมีการส่งสินค้าอย่างรวดเร็วหรือส่งสินค้าภายใน 1 วัน
  • E-Payment รูปแบบการชำระเงินที่ธุรกิจ e-Commerce ควรให้ความสำคัญ

  • เพราะการชำระเงินแบบ e-Payment ปัจจุบันจะจับประเด็นไปที่ QR Code เพราะถือเป็นการสร้างประสบการณ์สำหรับการซื้อขายสินค้าโดยไม่ต้องใช้เงินสด และในรูปแบบของ e-Commerce ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการซื้อขายเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ e-Wallet ในการชำระเงินได้อีกด้วย ซึ่งทำให้เข้าถึงกลุ่มที่ไม่มีบัตรเครดิตและเดบิตรวมไปถึงกลุ่มคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารแต่มีเพียงบัญชี e-Wallet อีกด้วย