Monthly Archives: April 2013

เทคนิคการเรียนภาษาเกาหลีให้เก่ง

กลยุทธิ์ที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้รู้เรื่องส่วนหนึ่งต้องมาจากใจรัก และความชื่นชอบส่วนตัว อันเนื่องมาจากแต่ละภาษามีระดับความยากอยู่แล้ว โดยเฉพาะภาษาที่นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส อย่างเช่นการเรียนภาษาเกาหลี ซึ่งต้องอาศัยความพยายาม ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษ พร้อมกับเทคนิคที่ใช้ในการเรียนรู้รอบด้าน เช่น เลือกซื้อหนังสือภาษาเกาหลีมาเรียนรู้ อ่าน หรือศึกษาด้วยตัวเองก่อน เพื่อทำความเข้าใจเบื้องตั้น และจำเป็นต้องเลือกดูหลายๆ เล่ม หลายๆ สำนักพิมพ์ ให้ใช้เป็นแนวทางสำหรับแง่คิด กระบวนการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง การเรียนภาษาเกาหลีต้องเวลา และความพยายาม เพราะไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดของเรา ถึงแม้ว่าเป็นภาษาไทยเอง เชื่อได้เลยว่า ยังมีคนเขียนผิดและสะกดแบบผิดๆ อยู่จำนวนไม่น้อย ต้องมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ไม่ใช่ว่าไปเรียนเพื่อแค่ได้วุฒิการศึกษามาเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วย ศึกษาทักษะภาษาตามเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ทั่วไป ดูหนัง ละครเกาหลีที่มีซับไทย ให้อ่าน เพื่อฝึกทักษะการฟังและการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อว เข้าศึกษาตามคอร์สเรียนภาษาเกาหลี แต่ต้องเป็นสภาบันที่เป็นที่ยอมรับแก่กลุ่มนักเรียน และต้อง Read More +....