เรียนผู้ช่วยพยาบาล ขั้นพื้นฐาน

เรียนผู้ช่วยพยาบาล ขั้นพื้นฐาน

เรียนผู้ช่วยพยาบาล มีความคล้ายคลึงกับ อาชีพพยาบาล คือการดูแลคนไข้ทุกคนด้วยความมุ่งมั่นดูแลผู้ป่วยทั้งกายและจิตใจ ให้ความเอาใจใส่ดูแลรักษาผู้ป่วย คอยให้ความรู้ แนะนำการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานแลพคอยให้กำลังใจผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น ประสานกับผู้ช่วยพยาบาลและคอยรายงานอาการของผู้ป่วยให้กับแพทย์

การเป็นผู้ช่วยพยาบาลจะต้องฝึกสังเกตอาการเบื้องต้นของผู้ป่วย และการปฐมพยาบาลผู้ป่วยโดยรวมในขั้นพื้นฐาน แต่ไม่สามารถฉีดยาให้ผู้ป่วยผ่านเข้าเส้นเลือดได้ ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้สนใจศึกษาการเป็นผู้ช่วยพยาบาลมากขึ้น เนื่องจากมีหลักสูตรในการสอนที่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าพยาบาลวิชาชีพและข้อดีคือประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษากว่าการเรียนพยาบาลระยะยาว ถึงแม้ผู้ช่วยพยาบาลจะไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพเหมือนกับพยาบาล แต่ก็สามารถแบ่งเบาการดูแลผู้ป่วยจากแพทย์และพยาบาลไปได้อย่างมาก เพราะผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลจะเป็นลำดับแรกที่ต้องวิเคราะห์อาการเบื้องต้น พร้อมกับการรักษาปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานอย่างรวดเร็วและระมัดระวัง

เรียนผู้ช่วยพยาบาล พื้นฐานสำหรับดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยพยาบาลจะต้องทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด คอยพูดคุยสอบถามชีวิตประจำวันและอาการเจ็บป่วยต่างๆ ดูแลในเรื่องอาหารการกินในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาการดีขึ้นหรือสามารถดูแลตนเองในเบื้องต้นได้ การฟื้นฟูสภาพกายใจของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยวัยทองถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ช่วยพยาบาลควรปฏิบัติ โดยการเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ต้องทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั้น จะต้องมีความรู้และความสามารถ เช่น ช่วยผู้ป่วยพลิกตัวบ่อยๆ การอาบน้ำทำความสะอาดผู้ป่วย ป้อนอาหารหรือทำอาหารให้ผุ้ป่วย เคลื่อนย้ายร่างกายผู้ป่วย ซื้อของใช้ที่จำเป็นของผู้ป่วยหรือจำเป็นต่อการรักษาอนามัย จัดเตรียมยาประจำตัว ที่สำคัญคือคอยให้กำลังใจและทำความเข้าใจกับผู้ป่วยอย่างใส่ใจ

 

การเรียนผู้ช่วยพยาบาล สำหรับดูแลเด็ก

หน้าที่ในการเรียนผู้ช่วยพยาบาลสำหรับดูแลเด็กนั้น ถึงจะไม่หนักเท่ากับการดูแลผู้สูงอายุแต่จำเป็นต้องใช้ทักษะและความละเอียดอ่อนสูงกว่า เพราะว่าเด็กเล็กไม่สามารถพูดสื่อสารให้เราเข้าใจได้ดีเท่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะหากเป็นเด็กเล็กแรกเกิดผู้ช่วยพยาบาลจะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมากๆ ดูแลเรื่องอาหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการในการเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายและภูมิต้านทานโรคของเด็กอย่างใส่ใจอีกด้วย

 

หลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาล

  1. การฝึกผู้ช่วยพยาบาลให้รับผิดชอบในหน้าที่ตามบทบาทหลักของวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล
  2. เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น
  3. การใส่ใจดูแลสุขอนามัยของผู้ป่วย
  4. ช่วยผู้ป่วยให้สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยตนเอง
  5. ช่วยเป็นธุระเกี่ยวกับการขับถ่ายของผู้ป่วย
  6. เรียนรู้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  7. ฝึกอบรมและปฏิบัติเรื่องการให้เลือดและสารน้ำผ่านหลอดเลือด
  8. ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา
  9. ฝึกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญ
  10. เรียนผู้ช่วยพยาบาลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล เช่น วัดชีพจร