อย.ชวนคนไทยรักสุขภาพ เลือกกระเช้าของขวัญห่างไกลโรค NCDs

อย.ชวนคนไทยรักสุขภาพ เลือกกระเช้าของขวัญห่างไกลโรค NCDs

อย.ชวนคนไทยรักสุขภาพ เลือกกระเช้าของขวัญห่างไกลโรค NCDs

            รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แนะนำคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ เลือกกระเช้าของขวัญที่มีประโยชน์ ห่างไกลจากโรคร้าย NCDs หลังจากสืบทราบว่า ทุกวันนี้ คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้าน และอาหารสำเร็จรูปมากยิ่งขึ้น

ซึ่งอาหารที่คนไทยโดยส่วนใหญ่เลือกทาน มีพลังงาน ปริมาณไขมัน โซเดียม และน้ำตาลในระดับที่ค่อนข้างสูง พร้อมกับมีการบริโภคผักและผลไม้น้อยเกินกว่าความต้องการของร่างกาย รวมถึงการไม่ชอบออกกำลังกาย ทั้งหมด ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs)

แนวทางการเลือกกระเช้าของขวัญ ให้ห่างไกลโรค NCDs จาก อย.

ด้วยเหตุนี้ ทาง อย. จึงได้จัดทำกิจกรรมรณรงค์ รวมถึงจัดประชาสัมพันธ์ขึ้นหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้น คือกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคและสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง

โดยเฉพาะการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ ที่มีตราสสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ ทั้งนี้ ก่อนเลือกซื้อกระเช้า ที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ต้องสังเกตุตราสัญลักษณ์ที่แสดงโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ทุกครั้ง

นอกจากนี้ ควรเลือกกระเช้าของขวัญที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม พร้อมกับมีข้อความบ่งบอกรายละเอียดต่าง ๆ ถ้าหากต้องการเลือกอาหารกระป๋องมาจัดในกระเช้า ควรสังเกตุดูลักษณะกระป๋องก่อเสมอ ว่าบุบหรือเสียหายหรือไม่

ที่สำคัญ ควรสังเกตฉลากสินค้าให้ดี หากต้องการลงมือจัดกระเช้าของขวัญด้วยตนเอง ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายต่อผู้รับ และต้องตรวจสอบวันหมดอายุให้ดี

มีผลิตภัณฑ์กว่า 812 ชนิด ที่มีตราสัญลักษณ์ เหมาะกับนำมาจัดกระเช้าของขวัญ

ณ ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ ที่ได้ผ่านการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มอาหาร ได้แก่ อาหารมื้อหลัก 13 ผลิตภัณฑ์, เครื่องดื่ม 582 ผลิตภัณฑ์ , เครื่องปรุงรส 14 ผลิตภัณฑ์, อาหารกึ่งสำเร็จรูป 37 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและโจ๊ก), นม 103 ผลิตภัณฑ์, ขนมขบเคี้ยว 35 ผลิตภัณฑ์, ไอศกรีม 28 ผลิตภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 812 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย อาทิ ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป.