สินเชื่อส่วนบุคคล ทำไมคนถึงเลือกทำ

สินเชื่อส่วนบุคคล ทำไมคนถึงเลือกทำ

สินเชื่อส่วนบุคคล เปรียบเสมือนการขอกู้เงินส่วนบุคคล โดยการขอกู้ประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน โดยสินเชื่อที่จะได้รับการอนุมัติจะอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือน ซึ่งสินเชื่อจะสามารถกำหนดระยะเวลากู้ อัตราดอกเบี้ยได้อย่างตายตัว และเราจะต้องแบ่งชำระในแต่ละเดือนอย่างละเท่าๆ กัน การของสินเชื่อประเภทนี้อาจจะได้เป็นเงินก้อนหรือบัตรเครดิตมาเพื่อใช้ในการผ่อนซื้อสินค้า

 นำไปใช้อะไรได้บ้าง

การขอสินเชื่อส่วนบุคคลจะไม่ได้ระบุว่าคุณจะนำเงินที่ได้จากการขอกู้ไปทำอะไร คุณอาจจะนำไปใช้ชีวิตประจำวัน เช่น จ่ายค่ารถ ค่าเทอมลูก ค่ารักษาพยาบาล หรือถ้าหากต้องการเงินก้อนก็สามารถกดออกมาได้แล้วคุณก็ต้องผ่อนชำระคืนจนครบกำหนด ซึ่งหากคุณทำการผ่อนชำระได้ตรงเวลาที่กำหนดไว้ จะทำให้คุณมีเครดิตที่ดีในการขอสินเชื่อ และจะช่วยให้การกู้เงินในครั้งต่อไปๆ ง่ายขึ้น ถ้าคุณมีเครดิตดีคุณอาจได้รับวงเงินในการกู้เพิ่มมากขึ้นด้วย

เครดิตดีหมายถึงอะไร

เครคิตดีนั้นก็หมายถึงประวัติในการขอสินเชื่อต่างๆ ของคุณ ถ้าคุณเคยขอสินเชื่อแล้วมีการชำระคืนครบจำนวนและตรงต่อเวลาหรืออาจจะเร็วกว่ากำหนด ไม่เคยมีประวัติการชำระคืนที่ล่าช้าหรือค้างชำระ ซึ่งการตรงต่อเวลานี้จะทำให้คุณมีเครดิตที่ดีนั้นเอง ซึ่งประวัติในการขอสินเชื่อแต่ละครั้งของคุณ ไม่ว่าจะขอสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ก็จะถูกนำเข้าไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งนั้นจะทำให้ธนาคารหรือบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณมีเครดิตดีหรือไม่ เคยมีประวัติการค้าชำระ ชำระล่าช้ากี่ครั้ง ซึ่งนี้อาจจะทำให้การขอสินเชื่อในครั้งต่อไปของคุณไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้สินเชื่อ หรือถ้าหากคุณสามารถอธิบายถึงเหตุผลของการล่าช้าได้ ผู้ให้กู้ก็จะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป แต่ถ้าคุณมีประวัติที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวัลว่าจะไม่ได้อนุมัติ แถมยังได้รับขอเสนอพิเศษจากผู้ให้กู้สินเชื่ออีกด้วย

การขอสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นอย่างไร

ต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบันคนมีการเลือกทำบัตรกดเงินกดหรือส่วนเชื่อส่วนบุคคลกันมากขึ้น อาจจะเพราะว่าการขอสินเชื่อไม่ได้ยากมากเหมือนสินเชื่อประเภทอื่น เช่น ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องระบุว่านำเงินไปทำสิ่งใด และยังได้วงเงินในการกู้ 5 เท่าของเงินเดือน ผู้ให้กู้จะบอกเพียงรายละเอียดของอัตรดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการชำระที่ชัดเจน ถ้าคุณเพียงผ่อนชำระให้ตรงกำหนดก็สามารถทำให้คุณมีประวัติในการขอกู้ที่ดี ถ้าหากคุณไม่ผ่อนชำระตรงเวลาอาจทำให้คุณมีประวัติที่ไม่ดีแล้วอาจจะทำให้คุณไม่สามารถกู้อย่างอื่นผ่านด้วย ก่อนจะกู้ก็ควรคิดให้ดีเสียก่อน