คู่มือการจดทะเบียนบริษัทสำหรับมือใหม่

การจดทะเบียนบริษัทสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจ

ในบางสถานการณ์เราแน่ใจว่ามีความคิดทางธุรกิจที่ดีเยี่ยมหลายความคิดที่กำลังยืนอยู่บนความไม่แน่ใจและได้รับข่าวลือถึงระบบราชการที่ยุ่งยากและเสียเวลาในการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งข้อมูลที่คุณได้รับมานั้นอาจจะมาจากปากต่อปาก หรือนำมาปะติดปะต่อกันจนรู้สึกถึงความไม่แน่ใจนั้น และการได้รับข้อมูลอันน้อยนิดจากหน่วยงานราชการนั้นก็ทำให้สิ่งที่คุณได้ยินมานั้นเป็นความจริง ในความเป็นจริงนั้นกระบวนการในการยื่นจดทะเบียนบริษัทนั้นค่อนข้างที่จะตรงไปตรงและไม่ยุ่งยากเลยสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยขั้นตอนทั้งหมดก็จะมีเพียง 4 ขั้นตอนที่ง่ายเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 สำหรับการจดทะเบียนบริษัทก็คือ การตั้งชื่อให้กับธุรกิจของคุณ

เริ่มแรกด้วยการนั่งคุยชื่อเรียกบริษัทของคุณ ซึ่งเป็นชื่อที่ดีที่สุดและพื้นฐานที่คุณจะได้รับผลประโยชน์จากแนวความคิดที่ว่านี้ เมื่อคุณตัดสินใจที่จะจดทะเบียนบริษัท ขั้นตอนนี้จึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องมีการดำเนินการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ
การจองชื่อบริษัท: เมื่อคุณมีชื่อบริษัทอยู่ในใจแล้ว แต่คุณยังไม่สามารถจะจดทะเบียนบริษัทได้ตอนนี้ คุณก็สามารถที่จะจองชื่อนี้เอาไว้ก่อนซึ่งจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมในการจองชื่อไว้ ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาในการจัดการงานด้านอื่นๆจนมีเวลาหันมาจดทะเบียนบริษัท

2. ตั้งกฏบริษัทให้ถูกต้องตามกฏหมาย
ตามกฏหมายธุรกิจส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการตั้งกฏให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งในขณะที่จดทะเบียนบริษัทนั้น ในบางประเทศอย่างเช่น ประเทศออสเตรเลีย การจดทะเบียนจำเป็นต้องมีการตั้งกฏของบริษัทขึ้นมาเพื่อรองรับกฏหมาย หากไม่แน่ใจว่ากฏของบริษัทถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่คุณอาจจะต้องจ้างทนายความหรือถ้ามีทนายความประจำบริษัทก็สามารถที่จะตรวจสอบเพื่อความแน่ใจได้ ในบางธุรกิจนั้นอาจจะมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติซึ่งการจดทะเบียนบริษัทจึงเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตรงตามที่กฏหมายกำหนดไว้

3. การจัดตั้งกรรมการและเลขานุการ
กรรมสิทธิ์ในบริษัทจะต้องมีผู้อำนวยการและเลขานุการไม่น้อยกว่า 1 คน (ซึ่ง 1คนนี้สามารถที่จะควบตำแหน่งได้) และในใบแต่งตั้งจะต้องมีการลงนามจากคณะกรรมการท่านอื่นเพื่อแสดงความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ผู้อำนวยการ เลขานุการไปจนถึงสมาชิกของบริษัทคนอื่นๆ การลงนามนี้ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ในการยื่นจดทะเบียนบริษัท แต่สำคัญมากสำหรับการขอคืนภาษี เมื่อขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว ก็เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ขั้นตอนที่ 4 การจดทะเบียนบริษัท
• ประเภทของธุรกิจ
• รายละเอียดหรือที่อยู่ของที่ตั้งบริษัท
• รายละเอียดคณะกรรมการ
• รายละเอียดของหุ้นในบริษัท

และการจ่ายค่าธรรมเนียมในการยื่นขอจดทะเบียนบริษัท และไม่ใช่ขั้นตอนที่คุณจะสามารถจดได้ทันทีภายใน 1 วัน เอกสารทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและใช้เวลาหลายเดือนในการทบทวน แต่ถ้าคุณไม่ชอบในการติดต่อราชการเพราะเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่เสียเวลา มีบริการรับจดทะเบียนบริษัทไว้รองรับคุณ เพียงเตรียมเอกสาร จ่ายเงินแล้วปล่อยขั้นตอนทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของผู้รับบริการ และรอคอยใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่ออฟฟิศ

Comments are Disabled