กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย ยอดจดทะเบียนบริษัทใหม่ พุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย ยอดจดทะเบียนบริษัทใหม่ พุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย ยอดจดทะเบียนบริษัทใหม่ พุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย ยอดจดทะเบียนบริษัทใหม่ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพิ่มจำนวนขึ้น 15% ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปี  คาดการว่า ตลอดทั้งปี เกินเป้าจำนวน 66,000 ราย เป็นผลมาจากปัจจัยเศรษฐกิจขาขึ้น มั่นใจธนาคารโลก ต้องปรับอันดับความยากง่ายประกอบธุรกิจไทยดีขึ้น

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ยอดจดทะเบียนบริษัทใหม่ ในเดือนสิงหาคมมีจำนวน 7,159 ราย  หรือเพิ่มขึ้น 15% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 4 ปี และมีมูลค่าทุนสำหรับจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 47,354 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 145%

ประเภทธุรกิจ ที่มียอดจดทะเบียนบริษัทสูงสุด

สำหรับธุรกิจ ที่มียอดจดทะเบียนบริษัทสูงที่สุด แบ่งออกเป็นธุรกิจ 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป

2.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3.ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร

4.ธุรกิจการขนส่งสินค้ารวมถึงคนโดยสาร

5.ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ

นอกจากนี้ นิติบุคคลที่ยื่นจดทะเบียนบริษัท เพื่อเลิกดำเนินกิจการ พบว่ามีจำนวน 1,755 ราย เพิ่มขึ้น 0.5% มูลค่าโดยมีมูลค่าการจดทะเบียนเลิกดำเนินกิจการคิดเป็น 7,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%  ส่งผลให้ในช่วง 8 เดือนแรก ของปีนี้ มียอดจดทะเบียนเลิกกิจการรวมทั้งสิ้น 9,862 ราย ลดลง 1%  และมีมูลค่าจดทะเบียนเลิกรวม 45,374 ล้านบาท ลดลง 48%

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยอดจดทะเบียนบริษัทที่เพิ่มขึ้นเป็นผลดีอย่างยิ่ง

สัดส่วนการจดทะเบียนบริษัทจัดตั้งใหม่ ที่มีจำนวนมากกว่าจดทะเบียนเลิกกิจการ ถือเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าภาคเอกชนยังมีความมั่นใจในการจัดตั้งธุรกิจ สำหรับยอดจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐและการท่องเที่ยว เช่น ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ SME  โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคท่องเที่ยว ที่มีการส่งออกและขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยอดการจดทะเบียนบริษัทที่เพิ่มสูงคน ยังช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อการทำธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน หลังจากนักลงทุนนญี่ปุ่น ได้เดินทางลงพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  ประกอบกับความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของไทยอยู่ในช่วงขาขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงคาดการณ์ไว้ว่า ยอดจดทะเบียนบริษัท ประเภทห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ จะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ประมาณ 66,000 ราย